Audit Vlaanderen levert goed werk maar zal in toekomst nog meer moeten inzetten op cyberveiligheid

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In mei maakte Audit Vlaanderen zijn ondernemingsplan 2021 bekend. Dat bouwt verder op het meerjarenondernemingsplan 2020-2024 en bevat heel wat initiatieven die dit jaar zullen worden ontplooid, onder andere op het vlak van de versterking van het organisatie- en risicobeheer binnen de Vlaamse administratie, het optimaliseren van de afstemming tussen de verschillende auditactoren, de ondersteuning van initiatieven ter bevordering van cyberveilige steden en gemeenten enzovoort. 

Een performant werkende auditdienst is van ontzettend groot belang voor zowel de Vlaamse overheidsdiensten als de lokale besturen.

In de commissie Binnenlands Bestuur antwoordde minister Bart Somers (Open Vld) op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) dat de samenwerking tussen Audit Vlaanderen en de auditcomités binnen de agentschappen gericht is op een kwaliteitsvolle en efficiënte invulling van de interne auditfunctie met respect voor ieders autonomie, eigenheid, rol en verantwoordelijkheid.

Audit Vlaanderen ontplooide in overleg met de interne auditdiensten en auditcomités binnen het werkterrein verschillende initiatieven voor professionalisering. Audit Vlaanderen wil voorbereid zijn op de toekomstige ontwikkelingen in audit. Dat risico op een toekomstige mismatch tussen competenties en noden zal Audit Vlaanderen geclusterd aanpakken onder het project ‘Uitwerken HR-beleid en competentiemanagement’.

In het ondernemingsplan staat ook een plan van aanpak om blijvend in te zetten op een kwaliteitsvolle inzet van ICT binnen Audit Vlaanderen.

Inzake cyberveiligheid voert Audit Vlaanderen sinds 2017 zelf audits uit in de Vlaamse administraties en in de lokale besturen. Vorig jaar werd in samenwerking met Audit Vlaanderen het initiatief genomen om lokale besturen te cofinancieren wanneer zij een audit cyberveiligheid laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Meer dan 1op 3 gemeenten maakten hiervan gebruik.

Om al deze inspanningen omtrent informatiebeveiliging en cybersecurity goed te kunnen uitvoeren, wordt een beroep gedaan op gespecialiseerde IT-auditoren en ethische hackers, deels ook extern ingehuurde experten. Audit Vlaanderen is voor vele organisaties een betrouwbare partner voor initiatieven inzake cyberveiligheid en werkt aan de optimalisatie van zijn interne ICT.

Stijn De Roo: “ Het is geruststellend dat Audit Vlaanderen de vastgestelde risico’s professioneel aanpakt en dat er blijvend ingezet wordt op kwaliteitsvolle inzet van ICT binnen Audit Vlaanderen. Méér gemeenten moeten overtuigd worden om een audit cyberveiligheid te laten uitvoeren door gespecialiseerde diensten. In de toekomst zal cyberveiligheid van ICT-infrastructuur nog belangrijker worden vermits het gebruik van data nog zal toenemen.”

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg via deze link.

 

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.