Bruggen Kloosterstraat en Baarledorpstraat wellicht in 2023 en 2024 vervangen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) over de geplande investeringen voor het vervangen van de bovenbruggen in Drongen, waarvoor in het investeringsprogramma 2022 4,5 miljoen euro is voorzien, antwoordde bevoegd minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD): “De brug Kloosterstraat en de brug N466 Baarledorpstraat worden beide afgebroken en er worden nieuwe bruggen gebouwd. 

Beide bruggen zijn prioritaire kunstwerken, deze bruggen zijn in slechte toestand en dienen op korte termijn vernieuwd te worden.

Het ontwerp van de bruggen loopt volop. De voorontwerpplannen zijn uitgetekend, het ontwerp wordt nu verder afgestemd naar mobiliteit, fietsveiligheid en vegetatie toe.

Voor de zomer 2022 is de indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag voorzien. De bruggen vormen afzonderlijke projecten, die elk een vergunningsaanvraag hebben. De aanbesteding van de werken is voorzien in oktober 2022, om in 2023 en 2024 de bruggen te vernieuwen.”

Stijn De Roo: “Deze bruggen bevinden zich in slechte staat. In het belang van de veiligheid dienen zij zo vlug mogelijk vervangen te worden.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.