City Deal ‘E-inclusion bij Design’ veelbelovend

Publicatiedatum

Auteur

Jitske Debruyne

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Bart Somers (Open Vld) naar de stand van zaken van het actieplan ‘Iedereen digitaal’ en de City Deal ‘E-inclusion bij Design’ die gesubsidieerd wordt met een bedrag van 2,89 miljoen euro binnen het actieplan.

Tussen maart 2022 en december 2024 werken 13 centrumsteden uit Vlaanderen (Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Brussel samen om de digitale dienstverlening van de lokale overheden gebruiksvriendelijker te maken. De lokale overheden willen dat de eindgebruiker centraal staat bij hun digitale dienstverlening.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat de City Deal ‘E-inclusion by Design’ bestaat uit een gezamenlijk subsidiedossier met als trekker het Kenniscentrum Vlaamse Steden en samenwerkingsverband met District09, de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Dit dossier werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 februari 2022. De experimenten binnen deze City Deal worden door alle partners gezamenlijk gekozen in de werkgroepen.

Elke stad zal tijdens het uitvoeren van de experimenten gecoacht worden door een externe partner die ruime ervaring heeft met de principes van Human Centered Design. Daarnaast zal ook een academische partner doorheen de City Deal onderzoek voeren. Deze partner zal aan de hand van monitoring de noden en behoeften van lokale overheden in kaart brengen, de evaluatie van de City Deal realiseren en beleidsaanbevelingen uitwerken.

De kennisopbouw, de experimenten, de geleerde lessen en de ontwikkelde tools vanuit de City Deal worden uitgewerkt tot een bruikbare en publiceerbare toolbox voor alle lokale besturen. Via partners zoals Inter, Kenniscentrum Vlaamse Steden, VVSG en Mediawijs zal kennis tijdens de looptijd van het project, onder alle lokale besturen verspreid worden. Voor het werkpakket ‘spreiding & schaling’ is een budget van 380.000 euro gereserveerd.

Er zal worden samengewerkt met Inter, expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design. Inter biedt dienstverlening aan en begeleidt tal van steden en gemeenten. Rond het thema digitale toegankelijkheid zal Inter een regisseursrol opnemen en een netwerk opzetten. De toolbox zal mee verspreid worden door Inter.

Stijn De Roo: “City Deal ‘E-inclusion bij Design’ veelbelovend om de digitale dienstverlening van lokale overheden gebruiksvriendelijker te maken, maar is nog in de beginfase. Het is nog te vroeg voor een evaluatie.

De partners zullen zorgen voor de verspreiding van de opgedane kennis onder de lokale besturen. Een belangrijke taak is weggelegd voor Inter rond het thema digitale toegankelijkheid en het opzetten van een netwerk.

Ik zal de minister hierover later opnieuw ondervragen.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.