Afsluiten Bosstraat Drongen gemotoriseerd verkeer tijdens weekend ligt op tafel...

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Door de toenemende verkeersdrukte in de Bosstraat, lanceerde Natuurpunt in 2021 de oproep om er extra verkeersdrempels en zebrapaden aan te leggen. Minder en trager verkeer zouden volgens de organisatie tot minder aanrijdingen leiden. De stad remt intussen met zebrapaden en verkeersdrempels de snelheid van het doorgaand verkeer af. Momenteel doet de ronde dat de organisatie vraagt om de Bosstraat in het weekend afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen tijdens de gemeenteraadscommissie van 12 april 2022:

  1. Is de schepen op de hoogte van het initiatief van Natuurpunt? Kreeg de schepen reeds een formele of informele vraag?
  2. Wat is het standpunt van de schepen en het stadsbestuur omtrent deze vraag?
  3. Lopen er onderzoeken en/of bevragingen over deze vraag door de diensten? Zo ja, welke?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Ik ben zeker op de hoogte van dit initiatief. In november 2021 kreeg ik de eerste vragen van Natuurpunt om een terugkerend evenement aan te vragen in de Bosstraat, door de groenpool Vinderhoutse Bossen in Drongen.

Ikzelf ben dit voorstel zeker genegen. Voor een evenement in het weekend zien we principieel geen bezwaren om de Bosstraat tijdelijk af te sluiten. Tijdens het weekend of op feestdagen verwachten we ook geen grote mobiliteits- of veiligheidsproblemen.

Een voorwaarde is natuurlijk dat het evenement valt buiten de schooluren en geen grote verschuiving van verkeer naar andere straten in de buurt veroorzaakt. De Stad beoordeelt per aanvraag of de straat kan afgesloten worden of geschikt is voor de inname voor een evenement. De beoordeling gebeurt o.m. in kader van verkeersveiligheid, overlastrisico en passage van openbaar vervoer. Dit hangt in sterke mate af van het tijdstip en wegenwerken en omleidingen in de buurt.

Begin december 2021 heb ik de vraag over de haalbaarheid van het tijdelijk afsluiten van de Bosstraat in het weekend of tijdens vakanties voor evenementen in de Groenpool Vinderhoutse Bossen aan het Mobiliteitsbedrijf gesteld. Er werd meegegeven dat dit best kon verlopen via een aanvraag bij Dienst Feesten en Ambulante Handel als evenement. Men zou dan bijvoorbeeld kunnen beginnen met een geïsoleerde aanvraag voor een themaweekend in en rond de groenpool Vinderhoutse Bossen."

De volledige tussenkomst van Stijn De Roo kan je hier (her)bekijken.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.