Sneeuw- en ijsvrij maken van fietspaden in Oost-Vlaanderen kan ecologischer!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert ruim 7000 kilometer gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 kilometer fietspaden langs de gewestwegen. In geval van winterweer wordt er nat zout of pekel gestrooid om die wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden of te krijgen. De winterdienst loopt elk jaar van de derde maandag van oktober tot de vierde maandag van april.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) informeerde bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) op welke manier de gewestwegen in Oost-Vlaanderen sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat voor elke winterperiode vanaf 2019 alle fietspaden van de gewestwegen in Oost-Vlaanderen sneeuw-en ijsvrij zijn gemaakt. De aanliggende fietspaden zijn ijs-en sneeuwvrij gemaakt samen met de wegen. De vrijliggende en verhoogde fietspaden zijn ijsvrij gemaakt in aparte strooiroutes. Het betreft hier 50 fietspadenroutes die tussen de 3,5 uren (zonder sneeuw) en 4,5 uren (met sneeuw) na oproep van de winterdienstaannemer duren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer doet voor de strooiactie zelf steeds 100% beroep op externe aannemers en dit reeds voor vele jaren.  Het AWV is sterk afhankelijk van het materieel dat aangeboden wordt door de verschillende aannemers. Om voldoende aannemers te vinden voor de gladheidsbestrijding op fietspaden worden geen eisen gesteld naar het type smeltmiddel waarmee zij deze gladheidsbestrijding uitvoeren.

Het werken met pekel heeft verschillende voordelen; enerzijds zorgt het ervoor dat de zoutconcentraties lager gehouden kunnen worden zodat de ecologische impact beperkter wordt, anderzijds zorgt pekel ervoor dat het onmiddellijk kan inwerken en er geen inwerktijd nodig heeft.

Het agentschap investeert zelf in winterdienstmaterieel voor fietspaden om de kwaliteit van de strooiactie te verhogen alsook voldoende aannemers te vinden die willen werken voor AWV. Van 2019 tot en met 2021 investeerde het AWV 715.957 euro in 14 fietspadstrooiers. In 2022 zullen door het AWV nog 50 fietspadstrooiers besteld worden voor een bedrag van 2.557.879,50 euro en door Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen nog 9 stuks voor een bedrag van 462.038,50 euro.

Stijn De Roo: “Pekel is overduidelijk de beste keuze om wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Het heeft geen inwerktijd en de zoutconcentraties zijn lager zodat de ecologische impact beperkter is.

Het is alvast positief dat het AWV investeert in fietspadstrooiers om de kwaliteit van de strooiactie te verhogen.

Jammer dat het AWV, om voldoende aannemers te vinden, geen eisen kan stellen aan de externe aannemers om te strooien met pekel, met een beperktere ecologische impact. Een werkpunt voor de toekomst!”

Als fractievoorzitter stelde hij hierover ook al vragen in de Gentse gemeenteraad aan bevoegd schepen Watteeuw. Klik hier voor meer info.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.