In de pers

vraag om uitleg over steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingen van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits (Agri-press,…

Lees meer

In samenspraak met de jachtsector wordt onderzocht hoe drones kunnen helpen in de bestrijding van de everzwijnenplaag.

Lees meer

In opvolging van zijn vroegere vragen ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) de minister van Onderwijs…

Lees meer

In de eerste helft van 2021 waren in Gent 351 zwakke weggebruikers betrokken bij een ongeval.Stijn De Roo pleit ervoor om alle…

Lees meer

Op vraag van Stijn De Roo onderzoekt de stad de mogelijkheden voor een alternatieve brug voor voetgangers en fietsers tussen de…

Lees meer

De Streekkrant / De Wegwijzer van 6 oktober 2021 Lees het persbericht op…

Lees meer

Tussen Waasmunster en Lokeren is de Durme dichtgeslibd, maar Stijn De Roo vernam dat er voorlopig toch geen baggerwerken…

Lees meer

Uit bezorgdheid voor overstromingsrisico informeerde Stijn De Roo naar de situatie nabij de Durme. Minister Peeters zei dat de…

Lees meer

Het ziet er niet naar uit dat de dichtgeslibde Durme tussen Lokeren en Waasmunster op korte termijn wordt uitgebaggerd, vernam…

Lees meer

Vlaams Parlementsleden Tinne Rombouts en Stijn De Roo verwijten Lantis onvolledige stukken aan de onderzoekscommissie over te…

Lees meer

  Op de PFOS-commissievergadering wees Stijn De Roo naar de notulen van Lantis, die stelden dat er " voorlopig geen communicatie…

Lees meer

 Vlaams Parlementslid Stijn De Roo liet zijn tanden zien in de onderzoekscommissie. "Hoe komt het dat jullie pas na herhaalde…

Lees meer