In de pers

Er komen veertien nieuwe ligplaatsen voor woonboten in Vlaanderen. Acht daarvan komen in de regio Aalst. De bekendste eigenaar…

Lees meer

In Lokeren wordt het jaagpad langs de Durme nog dit jaar heraangelegd, stroomafwaarts vanaf de Oudebrug. Lees meer op…

Lees meer

OP twee Gentse tramlijnen wordt momenteel een systeem uitgetest waarbij het licht meteen op groen springt voor de tram in…

Lees meer

Stjjn De Roo, CD&V-fractieleider in de Gentse gemeenteraad, vindt het onbegrijpelijk dat de bouw van een nieuw bus-en tramdepot…

Lees meer

Als alles goed verloopt, wordt in juni de Gentse Meulestedebrug weer in gebruik genomen. Aanschuiven vanaf de Wiedauwkaai en de…

Lees meer

De herstelling van de Meulestedebrug in Gent zal wellicht 1,5 à 2 miljoen euro kosten. Dat liet minister van Mobiliteit Lydia…

Lees meer

Om de toekomstige parallelweg langs de N49 in Maldegem en Damme mogelijk te maken, worden in 2022 elf woningen gesloopt. Op…

Lees meer

Er loopt een studie om twee gedempte kanalen in Gent opnieuw (deels) open te leggen: een kanaal onder de Blaisantvest en een…

Lees meer

Er loopt een studie over het mogelijk terug openleggen van twee gedempte kanalen in Gent: een kanaal onder de Blaisantvest en…

Lees meer

Kaprijke / Evergem - Hoe hard fietsend Meetjesland er ook naar uitkijkt, een vrijliggend en veilig fietspad langsheen de N456,…

Lees meer

  Binnenkort zijn de resultaten bekend van de studie over de kosten om enkele Gentse waterlopen terug open te leggen. Lees…

Lees meer

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet 600.000 euro voor een heraanleg van het wegdek van de Dendermondsesteenweg in Lebbeke.

Lees meer