In de pers

Het dienstencentrum van Wondelgem wordt volgend jaar verbouwd. De trouwzaal is daardoor alleen toegankelijk via het…

Lees meer

Een 'masterplan snelwegen' , ruimer dan het brokkelviaduct en de 'fly-over' B401, krijgt steun vanuit het stadsbestuur.

Lees meer

Er zijn nogal wat opmerkingen over het groenbeheer op de begraafplaatsen. De ene vindt het prachtig, de andere vindt het er…

Lees meer

Bij ongeveer één buitenlandse auto op twaalf heeft de stad Gent poblemen om boetes te innen , en dus ook om ze uit de…

Lees meer