Stijn De Roo vroeg tijdens het vragenuurtje van 23 mei naar een stand van zaken van het zwembad op de Neptunus-site in Wondelgem. Uit het antwoord van de schepen bleek dat de Raad van State van oordeel is dat het gelijkheidsbeginsel geschonden zou zijn in de loop van de gunningsprocedure. De werken worden dus uitgesteld.

Hierover verscheen een bericht op de website van De Gentenaar op 23 mei en een artikel in de krant op 24 mei (p. 2). Het volledige bericht kan je hier raadplegen.