De Stad Gent heft voor het aanslagjaar 2020 tot en met 2025 een belasting op de pompen die voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen geplaatst zijn palende aan of op de openbare weg of op privaat terrein. De berekeningstoeslag en het tarief is sinds 1 januari 2022 gewijzigd. De belasting is ineens en voor heel het jaar verschuldigd op basis van de op 1 januari effectief aanwezige pompen. 

Er zijn ook meer bedrijven betrokken dan op voorhand werd ingeschat. De meest recente berekening kwam als een verrassing voor bedrijven, maar eveneens voor hun sectororganisaties.  Zij hebben hun bezorgdheden over deze belasting via verschillende kanalen kenbaar gemaakt. 

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover enkele vragen aan schepen Coddens tijdens de gemeenteraadscommissie. Hierover verscheen een bericht op de website van De Gentenaar.