Met een arrest van 6 oktober 2022 met nummer RvVb-A-2223-0108 oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat een college van burgemeester en schepenen niet langer mag beslissen over eigen, gemeentelijke projecten als deze project-MERscreeningsplichtig zijn. Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 17 november.

Hierover verscheen een bericht op de website van HLN. Het volledige bericht kan je hier lezen.