Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij partijgenoot, minister van Landbouw Jo Brouns naar het welbevinden van land- en tuinbouwers, een jaar na de lancering van het betreffende actieplan. Er komen steeds meer signalen van land- en tuinbouw(st)ers die kampen met mentale en sociale problemen. Uit haar recentste jaarverslag blijkt dat vzw Boeren op een Kruispunt in 2022 druk werd bevraagd en 302 aanmeldingen noteerde. Dat is een derde meer dan in 2021 en een verdubbeling tegenover 2019. De aanmeldingen zijn complexer en gaan dieper dan in het verleden. Het aantal sessies bij psychologen verviervoudigde tussen 2019 en 2022.

Hierover verscheen een bericht op de website van Landbouwleven. Het volledige persbericht kan je hier lezen.