vraag om uitleg over steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingen van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits

(Agri-press, 21 oktober 2021)

De volledige tekst van het verslag, met vraag en antwoord van de minister, vind je hier: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1563444/verslag/1565012