In onze deelgemeenten en wijken willen we de leefkwaliteit fors verhogen. Op vlak van mobiliteit hebben we er daarom voor gekozen om mobiliteitsplannen-op-maat te maken. Het verhogen van de leefkwaliteit, het weren van doorgaand verkeer en het STOP-principe zijn daarbij ons kompas voor de woonkernen in onze deelgemeenten. In samenspraak met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden werd op die manier gewerkt aan het eerste wijkmobiliteitsplan - dat van Oud-Gentbrugge en de Dampoortwijk.
 

Hierover verscheen een artikel in het Nieuwsblad op 22 november.

De volledige tussenkomst van fractieleider Stijn De Roo tijdens de gemeenteraad kan je hier herbekijken, of hier integraal nalezen.