Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) stelde enkele vragen aan bevoegd minster Zuhal Demir (N-VA) over de verzilting van het kust- en poldergebied. Verzilting wordt nauwgezet opgevolgd, door zowel waterbeheerders als watergebruikers (landbouwers, waterbedrijven,…). Dit gebeurt onder meer aan de hand van het recent uitgebouwde automatisch meetnet. Dit meetnet wordt ingezet als beslissingsondersteunend instrument om maatregelen te nemen om de verzilting terug te dringen.

Hierover verscheen een bericht op de website van AGRI Press. Het volledige persbericht kan u hier nalezen.