Investeringen 2021 in Oudenaarde: facelift voor Graaf van Landastraat (N441) en vervanging duiker Maarkebeek (N8)!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

N441 – Heraanleg met fietspaden Graaf Van Landastraat

De werken houden de heraanleg in van Graaf Van Landaststraat tussen kruispunt Fietelstraat (incl. kruispunt) en de N60. Ook de Fietelstraat tussen N441 en Molenstraat (excl. kruispunt) wordt aangepakt.

Naast het vernieuwen van de rijweg in asfalt zullen er in de Graaf Van Landaststraat veilige verhoogde fietspaden in asfalt worden aangelegd. Een gescheiden rioleringsstelsel wordt gerealiseerd in beide voornoemde straten en het reeds gescheiden rioleringsstelsel van de Ouwerkerkstraat wordt opgepikt samen met een klein deel van de straat Grimbergen.

De aanbesteding is voorzien voor het bouwverlof 2021, de aanleg van de nutsleidingen start na het bouwverlof 2021 en normaliter zullen de werken in het najaar van start gaan.

Stijn De Roo: “De Graaf Van Landastraat zal – na afloop van de werken - een pak veiliger zijn voor alle weggebruikers!

N8 - Vervangen duiker Maarkebeek en heraanleg met fietspaden

In kader van het ‘Riviercontract Maarkebeek’ wordt de Maarkebeek uitgerust met een winterbedding en dienen de bestaande duikers in de N8 Berchemweg en de lokale weg Meersbloem-Leupegem verbreed te worden. De huidige duiker in de N8 wordt daarom volledig vervangen. Hiertoe wordt de N8 volledig afgesloten en omgeleid. De vernieuwing van de duiker is voorzien van medio april tot begin juli 2021, aansluitend wordt de duiker Meersbloem vernieuwd en de Maarkebeek voorzien van een winterbedding, deze werken zullen tot medio 2022 duren.

Het studiewerk voor de nieuwe wegenis en voor de fietspaden langs de N8 wordt opgestart in 2021. De fietspaden zijn pas voorzien na realisatie van de onteigeningen.

Stijn De Roo: “Ik hoop dat het studiewerk en de onteigeningen vlot verlopen zodat de realisatie van de nieuwe wegenis met fietspaden langsheen de N8 vlug van start kan gaan!”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.