De Stad Gent communiceerde dat er begin 2023 een nieuw nooddorp komt voor Oekraïense vluchtelingen. Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde - naar aanleiding daarvan - enkele vragen aan bevoegd schepen Heyndrickx.

De integrale vragen en antwoorden kan u hieronder lezen:

1/ Hoeveel Oekraïners schreven zich sedert de start van de oorlog op 24 februari 2022 in in onze stad?

"Voor de oorlog telde onze stad 170 ingeschreven Oekraïners. Op 22 augustus 2022 zijn dat er 1200, of dus 1030 meer sinds het begin van de oorlog."

2/ Hoe is dat cijfer in die periode geëvolueerd? Graag cijfers per week sinds 24 februari 2022 

 

Oekraïners in Gent

01/03

170

25/03

371

01/04

554

08/04

731

15/04

839

22/04

897

02/05

937

10/05

955

17/05

982

24/05

1038

31/05

1028

07/06

1054

16/06

1088

24/06

1098

01/07

1128

11/07

1129

18/07

1146

25/07

1153

01/08

1154

08/08

1161

17/08

1186

22/08

1200

3/ Dienen Oekraïners die hier opnieuw vertrekken, dit te melden aan het stadsbestuur? Zo ja, hoe worden zij van die verplichting op de hoogte gebracht? Hoeveel meldingen werden reeds ontvangen? Heeft de Stad er zicht op naar waar die mensen vertrekken? Graag meer uitleg.

  • Wie voor minder dan 3 maanden naar het buitenland vertrekt, hoeft zijn vertrek en terugkeer niet te melden. 
  • Wie langer dan 3 maanden vertrekt naar het buitenland maar wel nog van plan is om terug te keren, moet de duur van de afwezigheid én terugkeer vóór het vertrek melden aan onze loketten. De burger ontvangt een bewijs van de aangifte (bijlage 18 – Attest van vertrek) en behoudt zijn verblijfskaart. Oekraïners met tijdelijke bescherming hebben een verblijfskaart geldig tot 4 maart 2023 en moeten dus ten laatste tegen de vervaldatum van de verblijfskaart terugkeren. Wie niet over hetzelfde adres blijft beschikken zal in het rijksregister (tijdelijk) afgevoerd worden naar het buitenland.
  • Wie aangeeft definitief te vertrekken naar het buitenland, moet dit vóór of ten laatste meteen na zijn vertrek melden bij de gemeente. De burger zal in het rijksregister afgevoerd worden naar het buitenland en de verblijfskaart wordt geannuleerd.

Burgers vinden deze info terug op de website. Specifiek voor Oekraïners wordt deze info ook opgenomen in de infosessies die IN-Gent voor hen organiseert. We geven deze informatie ook aan het loket, aan onze balie of via telefoon.

Het aantal Oekraïners dat ons op de hoogte bracht van hun vertrek van maart 2022 tot en met 17/8/2022, opgesplitst per categorie:

Bestemming

maart

april

mei

juni

juli

augustus

totaal

Afvoering van ambtswege

1

1

Andere gemeente

2

4

13

26

26

5

76

Oekraïne

9

13

22

Eindtotaal

2

4

22

40

26

5

99