Vlaanderen werkt met het 'only once'-principe: er worden geen vragen om informatie gesteld wanneer die informatie al bij de overheid is. Om te garanderen dat deze gegevensdeling tussen de verschillende overheden op een veilige manier kan gebeuren, werd het MAGDA-platform (MAximale GegevensDeling tussen Administraties) opgericht. Die laat allerhande toepassingen toe om met elkaar te communiceren. Burgers zien het resultaat hiervan op hun Burgerprofiel of via eBox.

In de commissie Algemeen Beleid antwoordde minister-president Jan Jambon (N-VA) op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V): ”Digitaal Vlaanderen bouwt al jarenlang zowel het MAGDA-dienstenaanbod als de MAGDA-dienstverlening verder uit. Het gebruik stijgt jaar na jaar. Voor de voorbije drie kwartalen van 2021 is er reeds een stijging naar 360 miljoen transacties, een stijging van 70 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

De Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen worden aangemoedigd om gebruik te maken van het MAGDA-platform."

Het platform beschikt ook over een documentendienst die een Vlaamse entiteit of lokaal bestuur toelaat om geautomatiseerd digitale documenten te versturen naar een door de ontvanger geactiveerde e-box of e-mailadres of, indien die kanalen nog niet geactiveerd zijn, aangetekend per post te laten bezorgen. De minister-president laat weten dat er momenteel al méér dan 12 miljoen documenten via die weg verstuurd, vanuit een tachtigtal overheidsadministraties.

De technologie zal zich ook aanpassen aan de digitale realiteit, zo blijkt uit het antwoord:

  • In de loop van 2022 zal een AntwoordHub geïmplementeerd worden. Dit is een mogelijkheid om digitaal te reageren op een ontvangen document, momenteel nog in een verkennende fase.
  • In het voorjaar van 2022 wordt een bijkomende functionaliteit geïntegreerd die de mogelijkheid geeft om digitaal te tekenen.
  • Vlaamse entiteiten en lokale besturen zullen op een vlottere manier kunnen aansluiten op de eBox, doordat een aantal administratieve, juridische en technische procedures op Vlaams niveau kunnen worden georganiseerd.

Jambon: "Het elektronisch versturen van de COVID-19-vaccinatie-uitnodigingen heeft een enorme boost gegeven aan het activeren van de eBoxen van de burgers. Sinds het versturen van de vaccinatie-uitnodigingen is het aantal toestemmingen om de eBox te mogen gebruiken, gestegen met 90 procent naar een totaal van 2,7 miljoen gebruikers.

Er wordt een stijging verwacht van het aantal gebruikers van de eBox als de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) die eenmaal begint te gebruiken voor het versturen van de Vlaamse belastingbrieven."

 

Stijn De Roo: “De digitalisering van Vlaanderen zit in de lift. Vlamingen moeten er nu de voordelen van plukken: een overheid moet bij burgers, bedrijven en organisaties geen gegevens opvragen waarover zij beschikt. Gegevensdeling tussen overheidsdiensten is daarvoor van cruciaal belang. 

We zullen de komende jaren nog meer digitaal werken en Vlamingen overtuigen om voor de eBox te kiezen. Digitalisering is dan ook een belangrijk onderdeel van de relance.

Ik reken erop dat de Minister-President de werking van het platform dat achter deze gegevensuitwisseling zit van kortbij opvolgt. Delen van data moet veilig én vlot verlopen, het systeem moet grote pieken aankunnen (vb. belastingaangifte) en vooral gebruiksvriendelijk zijn (vb. online betalingen en het digitaal kunnen ondertekenen mogelijk maken)!"

 

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1554264/verslag/1557398