IVAGO ontving zo’n 20% meer sluikstortmeldingen tijdens de sluiting van de recyclageparken ten gevolge van de Coronacrisis. Dat blijk uit cijfers die Stijn De Roo, fractieleider voor CD&V in de Gentse Gemeenteraad opvroeg bij de bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Er werd ca. 8 ton méér sluikstort opgeruimd t.o.v. dezelfde periode in 2019.

Sinds het sluiten van de recyclageparken om de verdere verspreiding van COVID-19 te vermijden, is er binnen verschillende gemeenten een stijging waar te nemen in sluikstorten. Ook in Gent sloten de recyclageparken op 17 maart om 12 uur. Via een meldingsapp en de website van Stad Gent kunnen buurtbewoners sluikstort in hun buurt melden.

IVAGO ontving in de afgelopen Coronaperiode zo’n 20 % meer sluikstortmeldingen via deze. In maart 2020 telden we 91 ton tegenover 83 ton in maart 2019. De meeste meldingen kwamen uit de buurt van Nieuw Gent, Ledeberg, Rabot, Sluizeke-Tolhuis-Ham, Dampoort, Brugse Poort, … hierbij zijn geen grote verschuivingen te merken ten opzichte van andere maanden.

“Ik hoop dat er opnieuw een afname van sluikstort komt nu de recyclageparken opnieuw open zijn”, zegt Stijn De Roo, fractieleider voor CD&V. “Corona is geen excuus om te sluikstorten. Blijf in uw kot en draag zorg voor onze mooie buurten. Een dikke pluim voor de medewerkers van IVAGO, die ervoor zorgden dat 85 % van de gemelde sluikstorten binnen de 48 uur werd verwijderd.”