In een artikel van het VILT-nieuws (Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw) van juni 2017, naar aanleiding van het antwoord dat ere-Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ontving van toenmalig Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege, staat te lezen dat het computergebruik van landbouwers een blinde vlek is voor de overheid. Er waren toen geen gegevens over bekend, behalve een verkennend onderzoek van het Vlaams Ruraal Netwerk en het Departement Landbouw en Visserij. Dat focuste echter voornamelijk op het socialemediagebruik. Bovendien gebeurde de enquête online, zodat leken op digitaal vlak niet bereikt werden.

Boeren op een Kruispunt deed naar aanleiding van de resultaten van de in 2010 door hen uitgevoerde studie naar computergebruik van landbouwers, een aantal beleidsaanbevelingen. De vzw vroeg onder andere aan de overheid om computerlessen te geven aan landbouwers en een portaalpagina te starten van waaruit landbouwers kunnen surfen naar alle instanties die voor hen relevant zijn.

Ook in 2017 trok de vzw Boeren op een Kruispunt zich nog steeds het lot aan van boeren die geen gebruik maken van de computer voor hun bedrijfsvoering. Vandaag de dag is het in de praktijk nauwelijks nog mogelijk om zelfstandig ondernemer te zijn zonder computer.

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) hierover in de commissievergadering van het Vlaams parlement antwoordde Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V):

“Het Departement Landbouw en Visserij heeft de afgelopen jaren een analyse gemaakt van het profiel van de landbouwers die nog geen digitaal profiel hebben en dus geen e-mailadres. Beschikken over een e-mailadres is uiteraard een indicatie voor het computergebruik.

Volgens die analyse is er een verband tussen de leeftijd van een landbouwer en de kans op het hebben van een e-mailadres: hoe jonger, hoe meer kans op het hebben van een e-mailadres. Zo is de kans op het hebben van een e-mailadres zeven op acht binnen de groep 41 tot 54 jaar, drie op vier in de groep 55 tot 65 jaar en een op twee in de groep ouder dan 65 jaar.

De afgelopen maanden hebben we vastgesteld dat zaken alleen maar online werden aangeboden. Er is vastgesteld dat boeren vrij vlot hun weg vinden naar digitale opleidingen over alle leeftijdscategorieën heen.

Vanuit het departement werden 27 webinars georganiseerd samen met de verschillende sectoren rond heel diverse thema’s. Hiermee werden bijna 6000 landbouwers bereikt. Dat is dus heel positief. Er werd ook een lichte daling vastgesteld van de gemiddelde leeftijd van de deelnemers ten opzichte van de fysieke opleidingen.

Er werd een verhoogde kans op het hebben van een e-mailadres genoteerd bij de landbouwers die minstens één opleiding volgden in een traject van naschoolse vorming.

Om klanten maximaal te begeleiden naar digitale communicatie werd door het departement Landbouw een handleiding gemaakt waarin de klant wordt geholpen om zelf een gratis e-mailadres aan te maken. Maar wanneer het departement niet over een geauthentiseerd e-mailadres van de klant beschikt, wordt belangrijke communicatie altijd verder op papier verstuurd.

Tijdens de indieningsperiode van de verzamelaanvraag en ook voor andere steunmaatregelen staan de buitendiensten van het departement ter beschikking om landbouwers zonder computer of internet te ondersteunen.

De opleidingen computergebruik worden aangeboden door de erkende centra voor landbouwvorming. De centra bieden een groot gamma aan informaticaopleidingen aan. Ook het raadplegen van overheidswebsites zoals diverse landbouwloketten krijgt ruime aandacht.

Vanuit het departement is er een doorgedreven ondersteuning voor het gebruik van het e-loket Landbouw en Visserij. Zo zijn er een infolijn, mogelijkheid tot ondersteuning via mail en veel helppagina’s en demofilmpjes.

Digitalisering is superbelangrijk in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ook voor de landbouwers hebben we 4 miljoen euro extra middelen voorzien om de digitalisering in de sector te versnellen. Hiermee zal onder meer worden ingezet op het ontwikkelen van nieuwe digitale toepassingen en het beter ontsluiten van data.

De landbouwsector staat aan de vooravond van zeer ingrijpende technologische veranderingen. Onze boeren gebruiken steeds vaker technologie om data op het bedrijf te verzamelen via sensoren, satellieten, robots, drones. Digitalisering zal dus in de toekomst alsmaar noodzakelijker worden.

Via sensibiliseringsacties kunnen voordelen van landbouwdigitalisering worden getoond. Boeren worden actief in het project betrokken om technologieën te demonstreren. Ook in het verleden werden deze projecten al ingezet om het gebruik te stimuleren van beslissingstools, voorspellingstools of platformen om data uit te wisselen.

Het departement wenst de klanten verder doorgedreven te begeleiden in het gebruik van het e-loket Landbouw en Visserij en het kunnen raadplegen van hun informatie op een laagdrempelige manier. Daarbij denkt het aan de introductie van een chatmogelijkheid op het e-loket en van een mobiele applicatie om informatie op maat van de gebruiker te kunnen raadplegen.”

Stijn De Roo besluit: “We moeten blijvend inzetten op digitalisering in de sector. Het is positief dat 4 miljoen extra middelen is voorzien om de digitalisering in de sector te versnellen.

Hoe meer  onze bedrijfsleiders onderlegd zijn op vlak van digitaal gebruik en beter computergebruik, hoe groter de kans dat zij ook zelf met data aan de slag zullen kunnen op hun bedrijven.

Het is ook belangrijk dat nog een aantal dingen op papier en per post bezorgd worden aan diegenen die digitaal nog niet helemaal mee zijn, maar ondertussen moet er verder geïnvesteerd worden in opleidingen door de erkende centra om ook hen zo vlug mogelijk op de digitale kar te krijgen!”