Op 4 jaar tijd is het aantal betalende straatparkeerplaatsen voor auto's in Gent-centrum gehalveerd. In het gebied afgebakend door het water en het autovrij gebied verdwenen in totaal 241 betalende plaatsen sinds 1 januari 2018. Dat blijkt uit informatie die fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij schepen Filip Watteeuw (Groen).

Wie zijn wagen wil parkeren in het centrum van Gent staat voor een grotere uitdaging dan vier jaar geleden. Het totaal aantal autoparkeerplaatsen verminderde er met 23% (910 naar 702). Voor bewoners daalde het aantal plaatsen van 249 naar 184 - een daling met 26%. Het aantal voorbehouden plaatsen (handicap, autodelen, elektrische wagen) nam wel toe, met maar liefst  55% (178 naar 276).

De Stad Gent heeft in het bestuursakkoord en haar beleidsplan accenten gelegd die gericht zijn op een verkeersomgeving die meer gericht is op actieve(re) mobiliteitsvormen, een aangenamer straatbeeld, speelruimte of spelaanleidingen, betere luchtkwaliteit, minder hitte en minder wateroverlast. Een gevolg van die keuzes is dat het aantal parkeerplaatsen voor wagens op straat afneemt en tegelijk toeneemt voor fietsers.

"Het parkeerbeleid is erop voorzien dat bovengrondse parkeerplaatsen zoveel mogelijk worden voorbehouden voor bewoners en dat bezoekers gebruik maken van de ondergrondse parkings of P&R-parkings. De nieuwe parkeertarieven brengen dit ook beter in evenwicht." stelt schepen Watteeuw.

Stijn De Roo: "De vraag naar een ander en minder auto-afhankelijk gebruik van onze publieke ruimte neemt de afgelopen jaren toe. En die vraag is wat cd&v Gent betreft terecht. Maar de impact voor bewoners van de binnenstad die niet zonder hun auto kunnen, is zéér groot.

Een daling van het aantal plaatsen met 26% op 4 jaar tijd is groot. Het relatief aandeel van de autoparkeerplaatsen voor centrumbewoners daalt zelfs sneller dan de algemene trend. Bovenop die forse daling worden zij geconfronteerd met een massale inname van parkeerplaatsen door werfparkeren. Bij een recente telling in de dichte omgeving van de Zandberg telde ik maar liefst 30 (!) ingenomen werfplaatsen.

cd&v wil bezoekers van onze stad verder motiveren om met de fiets of het openbaar vervoer te komen of zich ondergronds te parkeren wanneer ze met de wagen komen. We stimuleren centrumbewoners om te fietsen met gezond verstand en een deelwagen te gebruiken. Maar dat lukt niet voor iedereen. Ik roep de schepen dan ook op om onze centrumbewoners een betere plaats te geven in het bovengrondse parkeerbeleid."

Datum

Totaal parkeercapaciteit

Voorbehouden bewoners

Voorbehouden andere*

Betalende parkeerplaatsen

2018/01/01

910

249

178

483

2022/06/01

724

204

278

242

2022

Na herinrichting

Zandberg

702

184

276

242