Nieuws

De stad Gent is bezig met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Technologiepark Ardoyen - Tramstraat’. Met dat RUP…

Lees meer

De Vlaamse overheid keurde in 2005 en 2006 het geactualiseerde Sigmaplan goed. Met dat plan wordt Vlaanderen beter beschermd…

Lees meer

Het voorbije jaar waren er 157 bedrijfsovernames met een aanvraag voor VLIF-steun: 75 in West-Vlaanderen, 31 in Antwerpen, 26 in…

Lees meer

Blue-mobility is vragende partij om het aanbod in Gent verder uit te breiden en is hierover in overleg met de bevoegde schepen…

Lees meer

Ik wil mijn tussenkomst beginnen met een positief bericht van enkele weken geleden, dat niet zodanig veel aandacht heeft…

Lees meer

Tijdens zijn tussenkomst op de aanpassing van de meerjarenbegroting is CD&V-fractieleider Stijn De Roo verder ingegaan  in op de…

Lees meer

De plannen voor de realisatie van het Parkbos op domein “De Ghellinck” in Zwijnaarde krijgen vastere vorm!“Het Agentschap Natuur…

Lees meer

Naar jaarlijkse traditie zullen heel wat Gentenaars in de wachtrij aan de recyclageparken staan tijdens de laatste dagen van het…

Lees meer

Lokfiets

09-12-2020

Tijdens de commissie Algemene Zaken vroeg CD&V-fractieleider Stijn De Roo naar het gebruik van de lokfiets door de Gentse…

Lees meer

Ondanks een lager aantal verplaatsingen door de coronacrisis, rapporteerde de politie een merkbare stijging van het aantal…

Lees meer

De actie “Lege Magen in Gent” bracht maar liefst 850 maaltijden op! Goed voor een waarde van 6.800 euro.  Het initiatief werd…

Lees meer

Ten gevolge van de klimaatwijzigingen hebben we de laatste jaren regelmatiger te kampen met extreme weersomstandigheden, zoals…

Lees meer