Nieuws

Door de coronacrisis zijn verschillende onderzoeksactiviteiten vertraagd en verstoord. Volgens het Fonds Wetenschappelijk…

Lees meer

Door de periodes van aanhoudende droogte de laatste jaren was het waterpeil op meerdere Vlaamse waterwegen erg laag. Op meerdere…

Lees meer

In de commissie Economie antwoordde minister Hilde Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo dat de Artificiële…

Lees meer

De coronacrisis bracht financiële moeilijkheden voor vele Gentenaars. In 2020 kregen de ambtenaren van de sociale dienst en het…

Lees meer

In mei maakte Audit Vlaanderen zijn ondernemingsplan 2021 bekend. Dat bouwt verder op het meerjarenondernemingsplan 2020-2024 en…

Lees meer

De Universiteit van Gent voerde praktesten uit op de Gentse arbeidsmarkt, in opdracht van de stad Gent. In totaal werden er 1920…

Lees meer

Op de Vlaamse Regering van 18 juni werd het impulsprogramma ‘innovatie in gezondheid en zorg’ goedgekeurd in het kader van het…

Lees meer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is bevoegd voor de bermen langs de autosnelwegen en gewestwegen. De Vlaamse overheid kiest…

Lees meer

Op de Groot-Brittanniëlaan aan de Bijloke liggen al enige tijd drie snelheidsremmers. Die snelheidsremmers moeten automobilisten…

Lees meer

Voor elke woning in Vlaanderen is vastgelegd hoe het afvalwater moet worden gezuiverd. Als het door de ligging van je woning…

Lees meer

Duurzaamheidsdoelstellingen voor de transportsector zijn niet alleen beperkt tot het wegvervoer. Ook de scheepvaart gaat er nu…

Lees meer

Eind 2019 stonden er 562 landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie. Dat is ongeveer 1,4 procent van het…

Lees meer