Nieuws

Alle Gentse kinderen tussen 6 en 14 jaar krijgen een brief waarin staat dat ze recht hebben op een gratis Buzzy Pazz van De…

Lees meer

In de commissie Landbouw informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo naar de steun voor precisielandbouw via…

Lees meer

In de commissie Economie van het Vlaams parlement ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) minister van…

Lees meer

Wie een rijbewijs in bankkaartmodel heeft, zal binnenkort door de federale overheid worden verwittigd dat de geldigheidsduur van…

Lees meer

Op de gemeenteraad van maandag 25 oktober kwam fractievoorzitter Stijn De Roo tussen bij het voorstel tot raadsbesluit omtrent…

Lees meer

In het kader van het PFOS-dossier en de vervuiling gaan Vlaanderen en Nederland samenwerken, vernamen we via de pers. Elk vanuit…

Lees meer

Heel wat bedrijven in Vlaanderen investeren in het fietsgebruik van hun werknemers voor woon-werkverkeer. Steeds meer werknemers…

Lees meer

Op de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie vroeg Vlaams parlementslid Stijn De Roo naar de…

Lees meer

In de Haven van Gent werd de nieuwe Grenscontrolepost geopend in aanwezigheid van Vincent Van Peteghem en David Clarinval. Stijn…

Lees meer

Minister van Economie Hilde Crevits (CD&) kondigde op 7 november 2019 aan dat ze  2 miljoen euro extra zou besteden aan de vijf…

Lees meer

In de vakantieperiode vernamen we via de media dat de minister een bindend toelatingsexamen wil invoeren vanaf het academiejaar…

Lees meer

Asbest zorgt nog jaarlijks voor minstens 200 Belgische sterfgevallen. Het zit in onze woningen. Naar schatting in 345.000…

Lees meer