Al meer dan 70% van het te vernieuwen aantal afvalkorven werd vervangen in Gent. Dat blijkt uit informatie die fractieleider Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij schepen voor Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen). Daarnaast werden al 451 oude korven verwijderd wegens herlocatie of schrapping. Een korf kost ca. €1000, waarvan de stad 90% betaalt.

De stad vervangt stelselmatig de grijze cilinders en hoekige donkergroene afvalkorven door de stadsgroene exemplaren. De operatie werd opgestart in 2018. De inschatting was toen dat er 3 tot 5 jaar zou nodig zijn om alle korven te vervangen. Het voorziene budget werd begroot op 3 miljoen euro, daarvan werd ondertussen al 1.635.453,2 euro uitgegeven. Er wordt verwacht dat nog 650.000 euro moet worden gespendeerd.

Welke afvalkorven worden vervangen, wordt bepaald via vastgelegde plaatsingscriteria in een beslissingsboom. “Elke locatie wordt ter plekke geëvalueerd of de plaatsing nog conform is aan de noden en de beslissingsboom: bv verdwenen bushalte waar de korf is blijven staan, korven omwoekerd door struikgewas die al lang niet meer worden gebruikt, …”, aldus de schepen.

De nieuwe exemplaren kunnen meer afval slikken. Zo kunnen de stadsgroene exemplaren 100 liter afval verwerken, in plaats van de 50 of 70 liter die de grijze cilinders konden opnemen.

Stijn De Roo: “De vervangingsoperatie verloopt vlot en steeds meer Gentenaars kennen de nieuwe korven. Er komen wel vragen waarom bepaalde vuilbakken niet worden vervangen. Er is dus nog werk aan de winkel om te communiceren dat de nieuwe afvalkorven méér afval kunnen opnemen en dat er geen excuses zijn om afval te laten rondslingeren !”