“In het gescheiden ophalen van afvalstromen kunnen de consumenten aan afvalverwerkende intercommunales niet enkel hun restafval, glas, plastic en metalen kwijt, maar ook hun groente-, fruit- en tuinafval (gft), wat vooral voor stadsbewoners zonder tuin zinvol is. Het gft wordt door de betrokken intercommunales voor afvalverwerking, of in nauwe samenwerking ermee, verwerkt tot compost. Ook die compost is een interessant product voor de stadsbewoner zonder tuin, als die af en toe toch een kamerplant wil verpotten. Sommige afvalverwerkende intercommunales bieden hun gft-compost aan aan de consument, andere echter niet. Om een voorbeeld te geven: MIWA (Midden Waasland) stelt gratis compost ter beschikking bij de recyclagestraat, IVAGO (Gent) doet dat niet (maar heeft dat vroeger wel gedaan),” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V).

Op zijn vragen hierover antwoordde minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA):

“Onderstaande curve geeft de evolutie weer van de afzetcijfers van compost (gft- en groencompost). In 2020 is er ruim 143.000 ton gft-compost afgezet.

  

Onderstaand taartdiagram geeft de afzetmarkten van gft-compost in 2020 weer.

 Het grootste deel van de gft-compost (meer dan 40%) wordt gebruikt in de groenvoorziening. Zowel via particulieren als tuinaannemers en openbare groendiensten wordt gft-compost aangekocht om te gebruiken in tuinen en openbaar groen.

De tweede grootste afzetmarkt voor gft-compost zijn de teelaardeproducenten (bijna 30%). 16% van de gft-compost wordt geëxporteerd en ongeveer 11% wordt in de Vlaamse landbouw gebruikt. De keuze voor bepaalde afzetmarkten heeft vaak te maken met lokale opportuniteiten. In bepaalde regio’s is afzet naar landbouw bijvoorbeeld makkelijker dan elders.

In april 2021 keurde de Vlaamse Regering het actieplan ‘Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair’ goed. Het plan bevat een concrete actie om de afzet van compost via recyclageparken verder uit te bouwen en te promoten. Lokaal gebruik van lokale compost heeft immers een lagere CO2-voetafdruk. Recyclageparken zijn namelijk de plaats bij uitstek om de biologische kringloop te sluiten. Particulieren brengen groenafval en kunnen compost terug meenemen.

 Vanaf 2021-2022 is het de bedoeling dat particulieren bij zoveel mogelijk recyclageparken in Vlaanderen terecht kunnen voor een compostproduct in zak en/of bulk. De producent wordt op de toepassing van het intern kwaliteitssysteem gecontroleerd door een erkende certificeringsinstelling.

Bij conformiteit met de vereisten van het Algemeen Reglement van de Certificering wordt een keuringsattest uitgereikt, dat garandeert dat de compost kan beschouwd worden als grondstof en voldoet aan de normen rond verontreiniging (zoals zware metalen, onzuiverheden, …).”

Stijn De Roo: “Goed dat afzet van compost via recyclageparken verder uitgebouwd en gepromoot wordt en dat binnenkort het aanbod van compostproducten in zak en/bulk in zoveel mogelijk recyclageparken in Vlaanderen mogelijk zal zijn. Zo wordt niet alleen de biologische kringloop gesloten, maar verkleint ook de CO2-voetafdruk… een heel belangrijke doelstelling in de strijd tegen de klimaatverandering.”