Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) over de nieuwe amai!-oproep voor subsidieaanvragen in het kader van artificiële intelligentie antwoordde minister van Economie Jo Brouns dat projecten kunnen ingediend worden binnen vier thema’s: gezondheid, klimaat en milieu, mobiliteit en digitalisering op het werk. Daarnaast wordt er ook een transversaal thema ‘Iedereen mee’ voorzien, dat focust op digitale inclusie. Dit transversale thema is nieuw ten opzichte van de vorige oproep en heeft als doelstelling iedereen mee te krijgen in de technologische vooruitgang en artificiële intelligentie in het bijzonder.

Eerst worden projectvoorstellen ontvankelijk verklaard aan de hand van enkele gunningscriteria. Zo moeten voorgestelde projecten beantwoorden aan ideeën of ideeënclusters die zijn geformuleerd door burgers. Daarnaast moeten kandidaat-consortia minstens twee vooraf bepaalde soorten organisaties omvatten, namelijk Vlaamse bedrijven met expertise in AI, universiteiten, hogescholen of onderzoeksinstellingen, vzw’s, burgerverenigingen en lokale overheden.

Daarna worden de projectvoorstellen voorgelegd aan een jury. Het juryproces verloopt in twee stappen: een beoordeling door een expertenjury en een publieksstemming. De expertenjury beoordeelt projecten aan de hand van de doelstellingen van het project, de projectopzet, de citizenscience-aanpak, het dataplan, de projectbegroting en de ethische en privacy-aspecten. Voor de projecten in de categorie ‘Iedereen mee’ komt daarbij ook de verplichting om een doelgroepenplan op te maken.

In elke categorie worden de drie beste projecten die aan een minimum kwaliteitsvereiste voldoen en een score van 60 procent hebben behaald, voorgelegd aan een publieksstemming. Het brede publiek kan van 15 tot en met 30 oktober 2022 stemmen op zijn favoriete project per thema.

Amai! wil op een laagdrempelige manier het maatschappelijke draagvlak voor artificiële intelligentie in Vlaanderen verhogen. AI kan bijdragen aan een oplossing voor maatschappelijke problemen. Artificiële intelligentie is een belangrijk en actueel thema en een technologie die in ieders leven een rol speelt. Amai! kiest consequent en bewust voor een laagdrempelige aanpak.

In de loop van 2022 en 2023 zullen ook de toepassingen vorm krijgen die ontwikkeld werden na de eerste amai!. Het gaat over de bomenkaart waarbij de bomen in de stad in kaart gebracht worden om hitte-eilanden tegen te gaan, om BAIcycle, dat de staat van fietspaden in kaart brengt, om de slimme diabetesassistent die diabetici ondersteunt bij hun medicatie, en om de live ondertiteling tijdens de les voor anderstaligen. Er zijn tal van voorbeelden vandaag de dag die het leven kunnen vergemakkelijken en die antwoorden kunnen bieden op uitdagingen van morgen.

De verschillende projecten zijn te monitoren op de website amai.vlaanderen.

Stijn De Roo: “De Amai! projecten die in de vorige ronde zijn goedgekeurd, bieden heel wat inspiratie. Het is opvallend dat alles steeds start met een eenvoudige vraag waarrond dan vaak een iets moeilijkere oplossing wordt uitgewerkt.

Het is een goede zaak dat er nu een transversaal thema rond digitale inclusie is toegevoegd. Dit soort projecten leiden ertoe dat nog meer mensen bij de digitalisering worden betrekken.”

Het volledige verslag van de vraag om uitleg kan je hier raadplegen.