In de commissie Economie antwoordde minister Hilde Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo dat de Artificiële Intelligentie-Verordening of Artificial Intelligence Act (AIA) een heel belangrijk voorstel is voor de toekomst van AI in Europa. Net zoals de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming). GDPR omvat de AIA potentieel enorm veel materie en is de initiële opzet goed. Er moet wel blijvend gewaakt worden dat het uiteindelijke doel niet voorbijgeschoten wordt.

In België zal deze regelgeving, rekening houdend met de bevoegdheidsverdeling, federaal worden uitgerold. Vlaanderen heeft er alle belang bij om het debat op regionaal niveau te voeren.

Momenteel staat men vanuit Vlaanderen volmondig achter het opzet van de verordening, namelijk dat sommige toepassingen van AI niet passen binnen onze Europese manier van leven of er een te grote invloed op zouden kunnen hebben.

Er bestaat de vrees dat onderzoek naar en de wetenschap van artificiële intelligentie onder de verordening zal vallen. Dat zou heel jammer zijn, want onderzoek naar AI kan natuurlijk nieuwe en maatschappelijk wenselijke innovaties teweegbrengen, en onderzoekers moeten in alle vrijheid hun onderzoek kunnen uitvoeren. Daarnaast bestaat de vrees dat kmo’s niet meer aan de slag zullen durven te gaan met AI-systemen omdat ze vrezen voor eventuele repercussies. Een ander risico op overregulering is uiteraard de handhaving, die het best eenvormig wordt.

Stijn De Roo: “Het is nodig om te verduidelijken wat Al precies inhoudt en wat de risico’s zijn. Het is goed dat de Europese Unie en de Europese Commissie een kader willen creëren. Vlaanderen moet erover waken dat het geheel van de technologie voldoende ethisch blijft.”

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1540190/verslag/1544043