Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister. In Gent werden sindsdien 93 aanpassingen doorgevoerd. Dat blijkt uit informatie die fractievoorzitter Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V).

Wie vindt dat zijn/haar genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat in de geboorteakte staat, kan dit administratief aanpassen. De procureur des Konings beslist over de aanvraag en gaat na of deze niet strijdig is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Uit het antwoord van de schepen blijkt dat alle Gentse genderwijzigingen positief zijn bevonden door het parket.

De geslachtsregistratie laten wijzigen is gratis in de stad, maar een nieuwe identiteitskaart kost wel €25.

Stijn De Roo: "Tot op vandaag is het enkel mogelijk om het geslacht op je identiteitskaart te wijzigen van man naar vrouw of omgekeerd. Maar er ligt een wetsontwerp klaar om de vermelding van het geslacht van de Belgische identiteitskaarten te doen verdwijnen. Tot dan blijft het belangrijk dat een transgender persoon de wijziging van de geslachtsregistratie ook op de identiteitskaart kan doorvoeren."

Hierover verscheen op 24 januari een bericht op de website van HLN en in de krant van Het Laatste Nieuws op woensdag 26 januari (editie Gent-Wetteren-Lochristi, p. 4).