Op 28 mei 2020 werd het einddocument “Sportsite Neptunus: ruimtelijk vooronderzoek in het kader van een nieuw zwembad” ter kennisname goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Het bestaande openluchtzwembad ruimt plaats voor een nieuw overdekt zwembad dat zal worden ingezet als stadsgebouw met kansen voor het verweven van functies en een gedeeld gebruik. De plek zal op die manier uitgroeien tot een waardevolle publieke verblijfsplek.

Samen met mij, kijken vele Wondelgemnaars en Gentenaars uit naar de realisatie van dit nieuwe zwembad binnen de ruimere sportsite Neptunus.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen tijdens het vragenuurtje van 23 mei:

  1. Wat is de stand van zaken betreffende de verdere ontwikkeling van het zwembad Neptunus? Welke stappen werden er ondertussen nog genomen?
  2. Wat is de verdere planning en timing van het project? Wanneer kan er gestart worden met de eerste steenlegging?

Schepen Bracke:

"We werden recent geconfronteerd met een uitspraak van de Raad van State over de gunningsbeslissing voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe zwembad.

Na een eerste lezing door Farys, blijkt dat de Raad van oordeel is dat het gelijkheidsbeginsel geschonden zou zijn in de loop van de gunningsprocedure.

We moeten nu met Farys en onze Juridische Dienst grondig bekijken waar we de procedure exact zouden moeten hernemen, en wat de impact is voor de planning en dus ook wanneer de spade eindelijk in de grond kan.

Alles moet nog nauwgezet bekeken worden, maar we denken wel dat we tegen volgende commissie beter zicht zullen hebben op de implicaties en het plan van aanpak.

We stellen daarom voor dat u een vervolgvraag zou indienen voor de eerstvolgende commissie."

Het volledige fragment kan u hier herbeluisteren.

(Foto: stad Gent)