Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo bevroeg Vlaams minister Benjamin Dalle in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement over de geplande uitrol van 5G in ons land, een eventuele vierde telecomspeler en de verdeling van de middelen. De uitrol van 5G is immers van groot belang zowel voor onze consumenten, bedrijven en overheden.

Uit het antwoord van minister Dalle blijkt dat de beslissing over de vierde telecomspeler niet meer voor de zomer zal vallen en dat er rechtszekerheid moet zijn voor alle betrokkenen, zowel voor de consument als voor de vierde speler. De koninklijke besluiten moeten dan ook in overeenstemming met de Europese regels.

De minister wees ook op het belang van 5G bij het economische en maatschappelijke relanceplan na de coronacrisis. Hij stelde dat de snelle digitalisering van onze samenleving topprioriteit is voor de Vlaamse Regering.

Het volledige verslag van de vou: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1523218/verslag/1527191

Stijn De Roo: “Hopelijk wordt de ambitie voor de uitrol van 5G in 2022 gerealiseerd. Het is immers een belangrijke mijlpaal: consumenten en bedrijven en overheden zullen kunnen genieten van de voordelen van 5G en van de innovatieve toepassingen ervan.”