Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) over de geplande investeringen van De Lijn voor de spoorvernieuwing Rabot Begijnhof Desmet, waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2023 2.500.000 euro is voorzien.

Als antwoord op zijn vraag vernam De Roo dat het in de Desmetstraat het de vervanging van het bochtenspoor betreft en de vernieuwing van de toplaag van de tussenliggende asfaltstroken. De precieze periode van uitvoering in de Desmetstraat moet nog bepaald worden, o.m. in functie van andere werken in de buurt en elders op het tramnet. De duur van de werken wordt geschat op 9 weken. De duurtijd van de effectieve tramonderbreking zal afhangen van de afspraken met de stad, in het bijzonder of er al of niet nachtwerk wordt toegestaan.

In de Begijnhoflaan zijn de sporen en spoortoestellen aan een dringende vernieuwing toe. Daarnaast is het uitwijkspoor (spoor 13) in huidige toestand te kort om de langere tramvoertuigen te kunnen stallen. Dit uitwijkspoor moet dus verlengd worden. De uitvoering van de werken in de Begijnhoflaan is voorzien in de loop van 2023, nog tijdens de tramonderbreking in de Coupure Rechts. De werken in de Begijnhoflaan zouden voor eind 2023 afgerond moeten zijn.

De werken aan de Coupure Rechts hebben sowieso impact op het tramverkeer en daarom plant De Lijn de werken aan de Begijnhoflaan tegelijkertijd om geen extra hinder te creëren voor de reiziger.

Wat de hinder voor de tramgebruikers betreft: als er kan worden ingezet op vergund nachtwerk, dan blijft de onderbreking van de tram in de Desmetstraat beperkt tot een vakantieperiode. Er moet nog bepaald worden aan welke vakantieperiode de werken zullen gekoppeld worden. Wordt er echter enkel ingezet op overdag werken, dan zal het spoor over de volledige periode uit dienst zijn en worden vervangende busdiensten ingezet.

Vermits de werken in de Begijnhoflaan bij voorkeur tijdens de onderbreking van het spoor in de Coupure Rechts zullen gebeuren, zal het aanbod voor de reiziger niet wijzigen ten opzichte van wat sinds 1 september 2022 in voege is omwille van de werken in de Coupure Rechts.

Ter versterking van lijn 1 worden er extra trams ingelegd tussen Korenmarkt en Flanders Expo. Omdat er niet kan gekeerd worden aan spoor 13, zal De Lijn de versterkingen naar de Korenmarkt aanpassen.

Wat de minderhindermaatregelen betreft: voor de Desmetstraat worden maximale bereikbaarheid en beperking van lokale hinder zoals steeds bekeken in overleg met brandweer, huisvuildiensten en Stad Gent.

In de Begijnhoflaan betreft het hoofdzakelijk werken op de eigen bedding van De Lijn. De hinder voor de omgeving zal minimaal zijn.