‘België krijgt Europese subsidies niet op’ is de titel van een artikel van het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT).  Het zou gaan over 1,3 miljard euro aan Europese steun die eind 2020 ongebruikt bleef. Het gaat niet om de middelen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) maar om andere projectgebonden subsidies, zo heeft het Departement Landbouw en Visserij verduidelijkt.

In totaal werd 1,37 miljard euro van de voor België voorziene Europese steun einde 2020 nog niet besteed.

Dit was aanleiding voor Vlaams volkvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) om minister Zuhal Demir (N-VA) te vragen welke initiatieven zij zal nemen om de nog beschikbare middelen maximaal in te zetten in het Vlaamse plattelandsbeleid.

De minister antwoordde dat het beheer van de middelen die Vlaanderen krijgt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gebeurt door het Vlaams betaalorgaan, wat een onderdeel is het van het Departement Landbouw en Visserij.

Wat betreft de maatregelen voor plattelandsontwikkeling die gecofinancierd worden via ELFPO, zijnde ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’ (LEADER) en ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen en samenwerking’ zit Vlaanderen op schema wat betreft de realisatiegraad van het programma.

Een goedgekeurd project heeft een looptijd van ongeveer tweeënhalf tot drie jaar. Een project uitgaven kan declareren tot en met het derde boekjaar na goedkeuring. Met andere woorden, een project dat in 2017 is goedgekeurd, heeft de laatste uitbetaling gekregen in 2020.

Dit betekent ook dat de Vlaamse Landmaatschappij uitbetalingen aan projecten die goedgekeurd zijn binnen de programmaperiode van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) III, 2014-2020, zal uitvoeren en opvolgen tot eind 2023.

De minister deelt ook nog mee dat de  Europese subsidies voor Vlaams plattelandsontwikkeling die beschikbaar zijn via het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling maximaal benut worden.

Stijn De Roo: Ik heb vooral een gemeenschappelijk pleidooi gehoord om de middelen waarin Europa voorziet optimaal te benutten en terecht te laten komen bij de projecten en de doelstellingen waarvoor ze bedoeld zijn.

Het is belangrijk dat ondersteuning wordt voorzien voor de aanvraag van lokale projecten door vzw's, verenigingen of groepen voor het indienen van een subsidiedossier.

Ik blijf dit verder opvolgen.”

Het volledige verslag van mijn vraag mijn uitleg vind je via deze link.