Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) over geplande investeringen aan de N47 in Lebbeke antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD): “Op het segment van de N47 tussen rotonde Lindelaan en de N41 zal het wegdek vernieuwd worden. Op vele plaatsen zijn er nu scheuren in het asfalt, onder andere in de nabijheid van de deksels van de riolering. Tevens zijn er ook beschadigingen aan diverse betonnen kaders dewelke rond deze deksels zitten.

De aanbesteding is voorzien voor dit jaar, de timing wat betreft uitvoering op het terrein zal besproken worden in samenspraak met de gemeente maar zal wellicht plaatsvinden in 2022.” 

Stijn De Roo: “Hopelijk lopen de geplande werken geen vertraging op en kunnen de werken effectief in 2022 van start gaan. Het is belangrijk dat het beschadigde wegdek zo vlug mogelijk wordt aangepakt, ook en vooral in het kader van de veiligheid en de doorstroming!”