In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) van december 2021 staan een aantal zeer specifieke voorstellen die moeten leiden tot eenvoudigere procedures en het verminderen van administratieve lasten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de administratieve vereenvoudiging in het beleidsdomein Binnenlands Bestuur, namelijk naar het voorstel ‘Inname publieke ruimte’: 

“De aanvragen voor de inname van publieke ruimte (bijvoorbeeld voor het plaatsen van containers, voertuigen of stellingen) brengen heel wat administratie met zich mee, duren lang en zijn bovendien vaak ook erg duur voor de klant.

Voorstel:

  • uniformisering want nu hebben verschillende gemeenten verschillende procedures;
  • kortere termijnen;
  • goedkopere tarieven zeker als het over werken gaat die bijdragen tot andere publieke doelstellingen (zoals een betere energieprestatie van gebouwen);
  • de procedure zou, daar waar dat nog niet mag, ook vereenvoudigd kunnen worden door de uitvoerder van de werken zelf borden te laten plaatsen.”

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat de regeling tot inname van het openbaar domein behoort tot de autonome bevoegdheid van de gemeenten. Retributies voor of belastingen op de inname van het openbaar domein, houden een vergoeding in voor een dienstverlening van de gemeente aan de betrokkenen om aan hun wettelijke plicht (inzake de veiligheid van de wegen op hun grondgebied) te voldoen. De vrijheid die zij – gelet op hun eigen grote verantwoordelijkheid - aan de betrokkenen laten om hun plicht te vervullen, de tijd die zij nodig achten om hun dienstverlening te verzekeren en de vergoeding die zij daarvoor redelijk of nodig achten, behoort tevens tot de gemeentelijke autonomie.

Er zijn initiatieven en manieren van werken in de lokale besturen die zijn gericht op administratieve vereenvoudiging en een klantgerichte dienstverlening. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar de gemeente Aalter, die de mogelijkheid aanbiedt om op elektronisch wijze meldingen te doen en vergunningen aan te vragen en waarbij gebruikers zich kunnen laten registreren om te vermijden dat ze dezelfde gegevens steeds opnieuw moeten ingeven.

De minister is bereid ondersteunend te werken aan dergelijke vormen van administratieve vereenvoudiging in de lokale besturen, bijvoorbeeld: via het programma Gemeente zonder Gemeentehuis. Een project ter zake werd binnen dit programma reeds opgestart, zie deze link.

Daarnaast verwijst de minister naar het project “Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)”, onder de bevoegdheid van de Minister-president. Voor meer info over GIPOD, zie deze link.