Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo over de in 2021 geplande investeringen aan de N446 in Waasmunster antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD):

“Het fietspadenproject langsheen de N446 omvat de aanleg van fietspaden over een traject van ruim 6,5 km. Samen met de aanleg van de fietspaden wordt een volledig nieuw dwarsprofiel aangelegd met vernieuwde rijwegverharding. Tevens wordt over de volledige lengte een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het budget dat voorzien is in 2021 dient voor het structureel onderhoud, de heraanleg van de kruispunten, en de aanleg van de RWA leidingen en grachten. Het project is een samenwerking van de gemeenten Hamme, Dendermonde, Waasmunster, AWV en Aquafin.

De omgevingsvergunning voor het volledige traject is eind 2020 aangevraagd. Momenteel is het bestek in opmaak. De voorbereidende werken nl. het bouwrijp maken van de zone voor nutsleidingen is eind 2020 uitgevoerd.

Zodra de weersomstandigheden het toelaten, zal er gestart worden met het verplaatsen van de nutsleidingen in de eerste zone, vermoedelijk in de maand maart 2021. Als alles vlot loopt bij de aanbesteding later dit voorjaar, kan er na de zomer gestart worden met de werken.”

 “Eens de lang beloofde werken achter de rug zijn, zal het aangenamer en vooral veiliger fietsen zijn langsheen de N446,” aldus De Roo.