Op maandag 5 september vond een extra gemeenteraad plaats. Er vond een debat plaats over de wijziging in het meerjarenplan en het budget.

Fractievoorzitter Stijn De Roo deed volgende tussenkomst namens de cd&v-fractie:

"Collega's,

We leven in ongewone tijden. Er is nog steeds oorlog op ons Europees continent. Vele gezinnen en alleenstaanden kunnen hun facturen niet betalen. Er komt een noodkreet uit de bedrijfswereld en een kwart van de ondernemers zegt verlies te draaien. De inflatie is hoog, de energieprijzen swingen nog steeds de pan uit.

Zelfs met de inspanningen van onze stad, van ons land en van Europa, kunnen we de bittere pil hoogstens wat verzachten. Maar toch zullen en moeten we dat doen. In deze tijden maakt elke euro een verschil voor wie het moeilijk heeft.

Ook onze stad en het OCMW ondervinden de impact van de inflatieopstoot, de energieprijzen, de gestegen bouwkosten en de moeilijke economische omstandigheden. De besparingsoefening komt vlak na de coronaperiode, die heel wat extra uitgaven en minder inkomsten met zich meebracht.

Het schepencollege heeft vlak vóór de zomer een puzzel gelegd met de op dat moment geldende inzichten. Het meerjarenplan werd aangepast, zodat we als stad tussen nu en 2025 de extra loonkost van maar liefst 180 miljoen euro en de extra energiekosten van 45 miljoen euro kunnen dragen.

Collega's,

De uitdaging is groot in onze stad om te evolueren naar een meer efficiënte overheid. Tijdens deze budgetwijziging is er in de eerste plaats naar de stadsorganisatie zelf gekeken. Er is gezocht naar verbeteringen op de stadsinterne werking en we voeren de grootste besparingen intern door. Er werd rekening gehouden met het protocol dat begin deze legislatuur werd afgesloten met de vakbonden (geen naakte ontslagen, heroriëntering voor functies die verdwijnen, enz.), in het bijzonder
ook voor het personeel met D- en E-profielen.

Pas in tweede instantie hebben we naar onze inwoners en bedrijven gekeken. Een belangrijk uitgangspunt voor onze fractie was hierbij dat de impact op de burger zo beperkt mogelijk moest blijven en dat de financiële steun voor onze kwetsbare Gentenaars zoveel mogelijk moest gevrijwaard blijven. We zijn tevreden dat er aan de tarieven voor stedelijke dienstverlening, zoals kinderopvang, vrije tijd, vuilnisophaling en woonzorgcentra niet wordt geraakt.

Vele concrete keuzes hebben een impact op het huidige aanbod naar de Gentenaars. Maar de nabije dienstverlening in de wijken en deelgemeenten zal gegarandeerd blijven. Als stadsbestuur blijven we letterlijk en figuurlijk dicht bij de Gentenaars.

Collega's,

Ik zou ten slotte - namens de CD&V-fractie - de leden van het college en de medewerkers van de kabinetten en diensten die weken- en maandenlang met de budgetwijziging zijn bezig geweest uitdrukkelijk willen bedanken bij deze moeilijke budgetoefening.

Het einde van de crisis is nog lang niet in zicht. De huidige onzekere omstandigheden zullen ons de komende periode dwingen om telkens opnieuw de financiële gezondheid van onze stad te evalueren.

Voor onze fractie is het van groot belang dat er een financieel evenwicht blijft en dat we de macroeconomische vooruitzichten zeer nauwgezet opvolgen en tijdig bijsturen waar nodig. Daarbij moeten we ook steeds verder blijven streven naar een efficiënte stadsorganisatie die dichtbij onze Gentenaars en onze bedrijven blijft staan.

Ik dank u."

Beluister de volledige tussenkomst van Stijn via deze link.