DigiHub brengt kmo’s en wetenschappers samen voor het testen van digitale toepassingen. In de DigiHub kunnen kmo’s terecht met vragen over digitalisering, en wordt een brug geslagen tussen bedrijfs- en onderzoekswereld.

Voka heeft daarom in samenwerking met EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) het initiatief genomen om in elke Vlaamse provincie een digitale hub op te richten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Hilde Crevits (cd&v) over de financiering van evaluatie van de Digihubs.

Minister Crevits antwoordde dat er op dit ogenblik 12 ‘trajecten’ zijn die effectief geleid hebben tot een goedgekeurde offerte voor een individuele dienstverlening bij een kmo in het kader van de Digihubs: 6 trajecten uit de provincie Antwerpen, 1 traject uit Oost-Vlaanderen, 2 trajecten uit West-Vlaanderen en 3 trajecten uit de provincie Limburg. Het gaat hierbij om een totale financiering van 132.000 euro.

Dit betekent niet dat er geen activiteit is binnen de Digihubs. Enerzijds is de doorlooptijd tussen een eerste intake en het afsluiten van een overeenkomst relatief lang. Zo zitten nog minstens 32 andere contacten in de fase van verkennende gesprekken of in behandeling. Een belangrijke reden hiervoor is dat heel veel van de vragen die binnenkomen onvoldoende ‘concreet’ zijn om onmiddellijk over te gaan tot een offerte vanuit een kennispartner. Anderzijds leiden sommige van de contactopnames tot doorverwijzingen buiten de digihubs. VOKA heeft de voorbije periode ingezet op bijkomende communicatie om het dienstenaanbod vanuit de Digihubs nog breder bekend te maken.

Er heeft nog geen formele evaluatie plaatsgevonden van dit EFRO-project. De projectuitvoerder rapporteerden zoals formeel vastgelegd werd al 3 maal. Er vinden in die context ook per provincie op vastgelegde momenten vergaderingen plaats tussen alle partners en het EFRO-beheerscomité

Er zijn wel op regelmatige basis afstemmingsmomenten voorzien tussen VOKA-VLAIO-EFRO om de voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen.

Stijn De Roo: “Het aantal Digihubs mag verder naar omhoog. Het formuleren van een concrete onderzoeksvraag neemt tijd in beslag. Ik hoop dat er de komende maanden nog méér projecten met goedgekeurde offerte en bijhorende financiering worden opgestart.

Een echte evaluatie van de Digihubs heeft nog niet plaatsgevonden. Het is alvast positief dat bijgestuurd wordt waar nodig als dat nodig blijkt uit de regelmatige afstemmingsmomenten tussen VOKA-VLAIO-EFRO.”