Elektrisch autorijden zit in de lift, en daardoor kan elektrische laadapparatuur niet achter blijven.

Stad Gent heeft de ambitie om tegen 2020 162 publiek toegankelijke laadpalen op z’n grondgebied te hebben. Deze ambitie zal gehaald worden, blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-fractieleider Stijn De Roo.

Gent telt op dit moment 108 publieke oplaadpalen die zich bevinden op openbaar domein of in de ondergrondse parkings. Voor het einde van het jaar komen er daar nog tien bij, en in 2020 nog eens 52, wat het totaal brengt op 170 publieke laadpalen. Naast deze zijn er nog enkele laadpalen die in privébezit zijn, maar ook publiekelijk toegankelijk zijn. Waar al deze laadpalen gelokaliseerd zijn valt te vinden op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen. “Het is positief dat de Stad zijn doelstelling voor 2020 zal halen, maar blijvend inzetten op laadinfrastructuur en een verdere vergroening van het wagenpark blijft de boodschap. Zeker met het invoeren van de lage emissie zone in het vooruitzicht, moet de stad zoveel mogelijk emissievrij rijden promoten” zegt De Roo. Hij blijft het thema verder opvolgen.