De elektriciteitscentrale van Langerbrugge staat er verloederd bij. Eind 2020 kreeg de eigenaar een premie om een herbestemming te onderzoeken en in november 2021 werd een premie voor instandhoudingswerken toegekend. Stijn De Roo (CD&V) vroeg in het Vlaams Parlement en in de Gentse gemeenteraad naar een stand van zaken. Over de herbestemming is het stadsbestuur duidelijk: enkel een economische en zeehavengebonden functie is mogelijk.

De voormalige elektriciteitscentrale is een imposant industrieel bouwwerk dat tijdens zijn actieve jaren bijdroeg aan de stedelijke ontwikkeling en industrialisatie in de Haven van Gent. Vandaag is het monument echter in verval en kenmerken het grote aantal ingeslagen ruiten en hoog opgroeiend onkruid het uitzicht. Het is nochtans beschermd sinds 2013 omwille van de historische en industrieel-archeologische erfgoedwaarden.

De diensten van de stad namen in 2020 het initiatief om met de eigenaar, met de Vlaamse overheid en met het projectbureau Gentse Kanaalzone een overleg te organiseren. Daarna werd een consortium aangeduid met experten op vlak van herbestemming en ruimtelijke veiligheid. Dit proces loopt nog steeds, maar zit in de eindfase.

Het standpunt van de stad Gent voor de herbestemming is duidelijk: voor de stad laten de ligging van deze gebouwen in het afgebakende zeehavengebied geen andere programma’s toe dan economische en zeehavengebonden functies. Daarenboven mag het programma bij herinvulling nu en in de toekomst geen hypotheek leggen op de erfgoedwaarden van de gebouwen en op de ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen zeehavenbedrijven waaronder in het bijzonder het Seveso-plichtig bedrijf Kronos.

In afwachting van de herbestemming zal de eigenaar stappen zetten om instandhoudingswerken uit te voeren. Daarvoor werd op 19 november 2021 een erfgoedpremie van 100.000 euro toegekend door het Agentschap Onroerend erfgoed.

Stijn De Roo: "De elektriciteitscentrale van Langerbrugge is op vandaag meer een ruïne van een kathedraal van de industrie. Daar moet dringend verandering in komen. De uitdaging is om een economische invulling te vinden die combineerbaar is met het erfgoed, de Sevoso-bedrijven in de omgeving en een rendabel bedrijfsmodel. Ik hoop dat er snel vooruitgang in dit dossier wordt geboekt zodat het bijzonder unieke erfgoed niet verder in verval geraakt."

Hierover verscheen een artikel in het Nieuwsblad op 15 december.