Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) liet aan Vlaams volksvertegenwoordiger Sijn De Roo (cd&v) als antwoord op een schriftelijke vraag over subsidies en wachtlijsten m.b.t. het onroerend erfgoed in de arrondissementen Sint-Niklaas, Aalst, Dendermonde, Eeklo, Gent en Oudenaarde weten dat in de eerste programmatie 2022 heel wat projecten werden goedgekeurd.

Hieronder vindt u het overzicht van de projecten die voor de arrondissementen Sint-Niklaas, Aalst, Dendermonde, Eeklo, Gent en Oudenaarde op de wachtlijst staan van de nog toe te kennen restauratiepremies en erfgoedpremies bijzondere procedure, met indicatie van de datum van inhoudelijke goedkeuring door het agentschap Onroerend Erfgoed.

Een gedetailleerd overzicht van de projecten die per arrondissement op de wachtlijst staan van de nog toe te kennen restaruatiepremies en erfgoedpremies bijzondere procedure, met indicatie van de datum van inhoudelijke goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed vind je hier: Sint-Niklaas, Aalst, Dendermonde, Eeklo, Gent en Oudenaarde.

Stijn De Roo: “We moeten ons erfgoed koesteren. Het is een blijvende herinnering aan ons verleden en onze tradities, die we moeten in ere houden voor toekomstige generaties. Het is dus niet alleen een investering in het verleden maar ook in de “toekomst”.

Ik hoop dat de projecten op de wachtlijst spoedig zullen goedgekeurd worden.”