Sinds de invoering van de dubbele familienaam in juni 2014, is het jaarlijkse aantal mensen dat er gebruik van maakt beperkt: volgens de kranten van Mediahuis wordt in 9 op de 10 gevallen nog altijd voor de naam van de vader gekozen. De mogelijkheid voor ouders om een dubbele achternaam te geven of enkel die van de moeder, wordt dus amper benut.

 

Ik vroeg aan schepen Heyndrickx (CD&V) naar de stand van zaken in Gent.

 

Ik vroeg een overzicht voor Gent van het aantal kinderen dat de dubbele familienaam vader-moeder en moeder-vader kreeg, hoeveel kinderen enkel de familienaam van een van de ouders kregen.


De tabel hieronder geeft de naamgeving van Belgen geboren in Gent weer. Niet-Belgen hebben eigen wetgeving inzake naamgeving.

De cijfers zijn een extractie uit het bevolkingsregister op 31/12 van het betreffende jaar.

 naamgeving

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

moeder

93

3,5%

115

4,5%

99

3,9%

92

3,7%

107

4,4%

115

4,8%

116

5,0%

moeder-vader

15

0,6%

30

1,2%

25

1,0%

33

1,3%

27

1,1%

35

1,5%

31

1,3%

vader

2482

92,8%

2300

90,2%

2308

91,2%

2267

90,0%

2186

89,5%

2147

89,2%

2078

89,0%

vader-moeder

86

3,2%

104

4,1%

98

3,9%

127

5,0%

122

5,0%

109

4,5%

109

4,7%

Belgen

2676

 

2549

 

2530

 

2519

 

2442

 

2406

 

2334

 

 

"De cijfers van Gent lijken de algemene cijfers van België en Vlaanderen te bevestigen. We zien een heel langzame daling voor het gebruik van de naam van de vader (van 92,8% in 2014 tot 89,0% in 2020)", zegt De Roo.