In de fietsenstalling onder de Sint-Michielsbrug alsook in de fietsenstalling onder de Krook kunnen fietsers dag en nacht terecht bij een ‘Fiets-O-Mat’. De Gentse CD&V-fractie juicht dit initiatief toe. Fractieleider Stijn De Roo polste naar de stand van zaken bij schepen Filip Watteeuw (Groen) en vroeg naar een fietsautomaat aan het station van Gent-Sint-Pieters.

 

De schepen antwoordde:

"De Fiets-O-Mat onder de Sint-Michielsbrug is zeker een toegevoegde waarde voor de Gentse fietsers. Zowel qua verkoop als feedback was de evaluatie van de fietsers positief. De automaat werkt prima en is robuust genoeg om op een behoorlijk beveiligde omgeving op het openbaar domein te staan. Er waren enkele kleinere issues met de betaalautomaat, maar die zijn nu opgelost.

 

Bij de start waren er voornamelijk basisproducten beschikbaar, binnenbanden, lichtjes en sloten. Daarnaast waren er ook enkele nice-to-have producten beschikbaar zoals poncho’s en drinkflessen. Na de evaluatie van begin 2020 hebben we dat beperkt en is er besloten om enkel nog de basisproducten aan te bieden, met name de producten die er voor zorgen dat men veilig kan thuiskomen.

 

In 2020 zijn 794 artikelen verkocht onder de Sint-Michielsbrug: 153 binnenbanden, 452 achterlichten, 141 lichtsetjes voor-en achterlicht en 48 fietssloten.

 

De Fietsambassade heeft onderhandelingen gevoerd met de NMBS om een Fiets-O-Mat te plaatsen in de ondergrondse parking van het Sint-Pieters Stations. De onderhandelingen liepen echter niet zo vlot, er waren een aantal logistieke struikelblokken, onder meer de elektriciteitsaansluitingen, waar de Fietsambassade de regie niet zelf in handen heeft, dat moet komen van de NMBS, complexiteit aan betrokken diensten bij de NMBS, B-parking, Infrabel, NMBS, … dat de onderhandelingen zo moeilijk verliepen. De Fietsambassade had al een automaat gekocht om aan het station te plaatsen, maar door gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen heeft de Fietsambassade dan beslist om de Fiets-O-Mat te plaatsen in de fietsenparking onder de Krook. De Krook vond dit zelf ook een goed initiatief en de fietsambassade kon daar zelf de regie in handen nemen om de elektriciteitsaansluiting aan te leggen waardoor drie weken na het definitieve akkoord de Fiets-O-Mat daar operatoneel was.

 

Wat betreft verdere uitbreiding. We zijn voorstander om nog 1 of 2 automaten op Gents grondgebied bij te plaatsen als de opportuniteit zich stelt. Het is niet de bedoeling op een uitgebreid netwerk te installeren, omdat de automaten voor hoogdringende aankopen voorzien zijn buiten de openingsuren van de Gentse fietshandelaars. De Fietsambassade wil met de automaten absoluut niet in concurrentie treden met de Gentse fietshandelaars."

 

"Wanneer we onze stad opnieuw in de late uurtjes kunnen beleven, zullen opnieuw vele Gentenaars dankbaar gebruik maken van het aanbod van de fietsautomaten. Wie vergat er al niet eens zijn fietslichtjes thuis of wie was niet van plan om zo lang te blijven plakken in de stad?

De automaten zijn een welkome aanvulling wanneer de winkels niet open zijn. Hun aanwezigheid is een extra stimulans om met de fiets naar het centrum te komen. Ik hoop dat de schepen er alsnog in slaagt om tot een akkoord te komen voor een automaat aan het station van Gent-Sint-Pieters, want dit zal een enorme meerwaarde zijn!" aldus De Roo.