In de commissie Mobiliteit van de Gentse gemeenteraad vroeg ik aan schepen Watteeuw een stand van zaken op van de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen.

We mogen een serieuze brug verwachten: in totaal moet een afstand van 166 meter overbrugd worden. Er wordt ingezet op een brede, veilige en comfortabele verbinding. Op stuurhoogte zal er een fietsbreedte van 5,5 meter zijn, en de hellingen van het brugdek worden zacht glooiend aangelegd met een maximale helling van 2,5%. Er wordt ook gedacht aan de lokale ontsluiting door een lokale aantakking op de Heinakker.

Momenteel worden de plannen afgewerkt in functie van de omgevingsvergunningsaanvraag. De werken moeten midden 2021 starten, zodat de brug is afgewerkt midden 2022. De schepen gaf aan dit onder voorbehoud is van de verwervingsprocedure.

"Er is nog wat werk aan de winkel. Op vandaag is er nog geen duidelijkheid over het precieze tracé van de fietssnelweg op het grondgebied van Wondelgem en moeten er nog verschillende verwervingen plaatsvinden. Het is van groot belang dat de timing wordt gehaald, zodat fietsers niet in de problemen komen wanneer de werken aan de R4 ter hoogte van de BRICO starten. Ik kijk alvast uit naar deze belangrijke realisatie voor Wondelgem en Evergem en bij uitbreiding het Meetjesland."

Visualisaties © Werkvennootschap

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.