Eind vorig jaar konden we in de pers vernemen dat de controles op foutparkeren de komende jaren fors zal toenemen in onze stad. Momenteel is het aantal controles vanuit het politiekorps relatief beperkt ten opzichte van het aantal overtredingen op foutparkeren. Daardoor is de pakkans groter voor iemand die niet betaalt om te parkeren, dan voor iemand die foutparkeert. Door de overheveling van de controles op foutparkeren van de politie naar de gemachtigde ambtenaren zullen de controles toenemen. Naast een veiligere stad zal dit ook inkomsten voor de stadskas met zich meebrengen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover vragen aan bevoegd schepen Watteeuw. De integrale vragen en antwoorden kan je hieronder lezen:

  1. Vanaf wanneer plant de schepen de bevoegdheid over te hevelen naar de GAS-ambtenaren? Wanneer zullen de extra controles starten op het terrein? 

Volgens de huidige planning starten de controles in januari 2024. Deze controles op foutparkeren van onze vaststellende ambtenaren zullen een aanvulling zijn op de inspanningen van de politie.
De voorbereidingen om dit te realiseren zijn lopende en het Mobiliteitsbedrijf onderzoekt verschillende pistes om op de best mogelijke manier de handhaving op foutparkeren binnen de stadorganisatie te organiseren. 

  1. Op welke manier zullen de GAS-ambtenaren deze controles uitvoeren? Zullen deze samenwerken in teams met parkeerwachters waardoor beide inbreuken beboet kunnen worden?

Momenteel zijn we volop bezig met scenario's in kaart te brengen en deze tegenover elkaar af te wegen. Het is in deze fase te vroeg om uitspraken te doen over de operationele uitwerking van de controles. 

  1. Welke inkomsten verwacht de schepen vanuit de verhoogde controle op foutparkeren? Welke uitgaven staan hier tegenover?

"De inkomsten versus uitgaven zijn afhankelijk van het aantal GAS-ambtenaren dat we aanwerven. Ook hiervoor worden verschillende scenario's onderzocht. We voorzien een groeiscenario waarbij we testen, evalueren en bijsturen om de controles steeds efficiënter te maken.
De uitgaven die tegenover de inkomsten staan, zullen voornamelijk nodig zijn ifv werkingskosten om de controle op foutparkeren te kunnen realiseren.  Uiteraard zit de ‘winst’ van deze controles in een veiligere en comfortabelere publieke ruimte."

  1. Komt er een preventieve communicatiecampagne over het reglementair parkeren in onze stad? Zo ja, kan de schepen hier meer uitleg over geven?

"Communicatie en sensibilisering rond reglementair parkeren kan op verschillende manieren uitgewerkt worden.
Zo kunnen we bijvoorbeeld flyers onder de ruitenwissers plaatsen bij opstart van de handhaving door de stad, maar het kan bijvoorbeeld ook een onderdeel zijn van een overkoepelende campagne rond hoffelijkheid.
Op dit moment is de communicatie/sensibilisering nog niet concreet uitgewerkt en wegen we de omvang af ifv de budgettaire mogelijkheden. Naarmate het project verder in uitvoeringsfase komt, zal hier meer duidelijkheid over kunnen worden gegeven."