Gent is koploper in Vlaanderen op het vlak van laadpunten voor elektrische wagens en zet deze trend de volgende jaren ook verder. Opvallend is wel dat de top 100 van in dienst staande publieke laadpunten op vandaag nog ondermaats gebruikt wordt, met een gemiddelde laadtijd van ca. 1 uur per dag per laadpunt. Dat blijkt uit een vraag die Stijn De Roo, fractievoorzitter van CD&V Gent, stelde aan schepen voor mobiliteit en openbare werken Filip Watteeuw (Groen).

Op dit moment heeft Gent 157 standaard laadpalen (22kW) in dienst. Tegen eind maart zullen 192 standaard publieke laadpalen te vinden zijn in de stad, wat goed is voor 384 standaard laadpunten. Daarnaast staan er 6 publieke snellaadpalen (4 in de Oefenpleinstraat en 2 in de Sint-Salvatorstraat). Daar kunnen automobilisten hun batterij zeer snel bijladen op hoog vermogen.

Uit het antwoord van de schepen blijkt dat geen enkele van de bestaande laadpunten is verzadigd. De gemiddelde laadtijd is ca. 1 uur per dag per laadpunt. Er is dus nog vrij veel restcapaciteit, wat een goede zaak is voor de beschikbaarheid.

Ook volgend jaar wordt volop ingezet op publieke laadinfrastructuur: in 2022 zal Stad Gent samen met FARYS bijkomend een mix van een 100-tal snelladers en normaalladers realiseren op de parkings van de Gentse sportaccommodaties.

Momenteel werkt met Mobiliteitsbedrijf ook aan een plankaart, waarbij ze de mogelijke locaties voor laadpalen vastlegt voor de periode tot en met 2025, gebaseerd op de prognoses voor de laadbehoefte.  Welke laadpunten er komen, hangt af van de aanvraag van de burger/ondernemer (paal volgt wagen-principe), of van de data bij het gebruik van een al bestaande laadpaal (paal volgt paal-principe). 

“De toename van elektrische wagens doet de vraag naar publieke laadinfrastructuur stijgen", aldus Stijn De Roo (CD&V). "De onderbenutting van vandaag zorgt voor een grotere beschikbaarheid van de laadpalen, wat op zijn beurt weer kan zorgen voor een versnelling van de elektrificatie van het wagenpark. Ik ben dus tevreden dat we als Gent blijven vooruit lopen en dat we tegen eind maart 2021 kunnen rekenen op 384 laadpunten.”

Meer info:

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.