Sinds september 2020 zet stad Gent camera’s tegen sluikstorten. De cameras willen sluikstorters afschrikken en zouden voornamelijk op bekende sluikstortplaatsen in onze stad worden geplaatst. Tijdens de commissie Algemene Zaken van de Gentse gemeenteraad vroeg CD&V-fractieleider Stijn De Roo naar het gebruik en effect van de camera’s.

Uit het antwoord van de burgemeester De Clercq (Open VLD) blijkt dat er in totaal vijf camera’s werden ingezet, waarvan drie semi-vaste sluikstortcamera’s en twee mobiele camera’s. Deze laatste twee worden ingezet vanuit gebouwen of vanuit een anoniem voertuig.

De drie semi-vaste camera’s werden al geplaatst op de Dendermondsesteenweg, Godhuishammeke, Kikvorsstraat, Griendeplein, Banierpark, Aziëstraat, Hamerstraat, August Vermeylenstraat en Brabantdam.

Na een moeizaam begin met enkele kinderziektes, lijken de camera’s effect te hebben en de pakkans van sluikstorters te verhogen: tot en met eind januari 2021 staan er 42 feiten op beeld. Van 42 feiten waren er 30 bruikbare en op basis hiervan konden er 11 sluikstorters worden geïdentificeerd.

Zodra er een zichtbaar camera opgesteld is bij hardnekkige sluikstortplaatsen wordt er nauwelijks nog sluikstort aangetroffen, meldt de politie. Van een significante daling van het aantal meldingen lijkt er alsnog geen sprake. 

Waar de camera's in de toekomst zullen geplaatst worden, kan nog niet worden medegedeeld. Deze locaties worden steeds bepaald door de stedelijke werkgroep Sluikstort en Zwerfvuil op basis van een lijst van hotspots waar veel sluikstortmeldingen zijn.

Burgemeester De Clercq benadrukte dat de sluikstortcamera’s een belangrijk instrument blijven in de integrale aanpak van het sluikstorten.

CD&V-fractieleider Stijn De Roo juicht het gebruik van de camera’s toe: "Ze zijn een belangrijke bijdrage aan een oplossing voor het sluikstortprobleem. Maar," zo benadrukt De Roo, "we moeten er ook over waken dat de camera’s niet louter zorgen voor een verplaatsing van het probleem." De Roo blijft het dossier verder opvolgen.

Bron afbeelding: https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/eerste-van-vijf-nieuwe-sluikstortcameras-gebruik