In opvolging van mijn vorige vragen over asbestproblematiek in de land- en tuinbouwsector ondervroeg ik minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) opnieuw over dit thema.

Hieronder vindt u mijn vragen en de antwoorden van de minister.

 

1/ Wanneer verwacht de minister over te gaan tot ondertekening van het sectorprotocol voor de land- en tuinbouw?

De ondertekening van het protocol landbouw is voorzien voor oktober.

 

2/ Vanaf wanneer zullen landbouwers asbest via een subsidie kunnen verwijderen en/of afvoeren?

De OVAM ondernam alle voorbereidingen om vanaf ondertekening onmiddellijk de ophaling van asbestcement mogelijk te maken conform protocoltekst.

 

3/ Wat zijn de voorwaarden en/of beperkingen om in aanmerking te komen voor het subsidiesysteem onder het sectorprotocol land- en tuinbouw?

Het landbouwprotocol doelt op het omvangrijke asbestpassief van asbesthoudende landbouwdaken. De scope van de ondersteuning is ook in die zin afgebakend om met beschikbare middelen op zoveel mogelijk locaties verouderde en verwerende asbestdaken te verwijderen. Zoals het Actieplan Asbestafbouw bepaalt, richt de ondersteuning zich naar de ‘asbestmeerkost’, namelijk de kost die enkel toe te schrijven is aan de aanwezigheid van asbest. Meestal komt dit neer op de afvalkost voor verwerking van asbestcement. De OVAM financiert daarom de volledige kost voor de ophaling, afvoer en verwerking van vrijgekomen asbestcementen dakbedekking. Dit enkel wanneer dit verloopt via de inzamelaar die de OVAM aan strenge kwaliteitscriteria selecteerde. Na ondertekening activeert de OVAM hiervoor op haar website een aanmeldingsmodule. Landbouwers hebben voor deze ondersteuning enkel toegang via hun ondernemingsnummer in combinatie met hun landbouw- en exploitatienummer. Deze laatsten conform geldende bepalingen vanuit het Departement Landbouw en Visserij.

 

4/ Hoeveel budget reserveert de minister voor het subsidiesysteem? Graag een overzicht per jaar voor deze legislatuur.

Het asbestafbouwbeleid werd in 2018 goedgekeurd. Ter realisatie van het protocol landbouw voorzag de Vlaamse Regering in 2020 reeds een eerste schijf van 1,5 miljoen euro waarmee  een eerste inzamelcontract werd bestendigd tot uitputting. Op 16 juli 2021 voorzag de Vlaamse Regering met de relancemiddelen ‘Vlaamse Veerkracht’ nu reeds continuïteit van dit inzamelcontract met een budget van 1,5 miljoen euro. Eveneens met relancemiddelen is er voor landbouwdaken een premie vanuit VEKA en Fluvius voorzien voor een gecombineerde aanpak van isoleren en asbestverwijdering. Als goede huisvader werden nog geen verdere budgetten gereserveerd gezien eerst een evaluatie van de bestedingsvoortgang van de huidige voorziene budgetten dient gemaakt te worden. Het zal daarbij onder meer de vraag zijn in welke mate de investering in het nieuwe dak een blokkade vormt voor de verwijdering van het asbestdak.

 

5/ Met welke inzamelaar(s) sluit de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een contract voor het op afroep ophalen van het vrijgekomen asbestcement bij de landbouwer thuis? Indien nog niet bekend, wanneer zal deze informatie beschikbaar zijn?

Het bedrijf Grondreinigscentrum Tessenderlo (GRCT) werd binnen de Europese aanbestedingsopdracht in alle vijf provinciale percelen als meest voordelige geselecteerd.

 

Stijn De Roo: “Met de ondertekening van het sectorprotocol wordt een belangrijke stap gezet voor de land- en tuinbouwsector. Het is een opportuniteit om een zo groot mogelijk deel van de 500.000 ton asbest uit bedrijfsgebouwen in de sector te verwijderen met financiering van de ophaling, de afvoer en de verwerking van asbestcementen dakbedekking. Wie die asbestverwijdering combineert met het isoleren van het dak, zal kunnen rekenen op een premie vanuit VEKA en Fluvius.”