In de komende maanden en jaren staan er heel wat belangrijke wegenwerken op de planning in het noorden van Gent. Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) ziet een enorme hinder afkomen op het noorden van Gent. Hij roept op tot een doortastende coördinatie van de verschillende werken in de komende periode.

Enkele van de werven die in uitvoering zijn of op de planning staan:

  • Meulestedebrug: herstelling van de beschadigde brug en bouw van een nieuwe parallelle brug;
  • Vliegtuiglaan: asfaltering van de tunnel tot de rotonde van de Port Arthurlaan;
  • Knooppunt J.F. Kennedylaan - D. Eisenhowerlaan aan Eurosilo: omvorming naar een turboverkeersplein;
  • Ombouw R4WO, met onderbreking van het knooppunt Zeeschipstraat - Evergemsesteenweg;
  • Verapazbrug, met een gewijzigde verkeerssituatie aan Dok Noord/Zuid;
  • Dampoort: voorbereidingswerken voor deze gewijzigde verkeerssituatie met bijhorende wegen- en rioleringswerken.

De Roo: "Wanneer de werken voltooid zijn, zal de mobiliteit in het Noorden van Gent aanzienlijk verbeteren. Maar deze werken zullen enorme hinder met zich meebrengen in de komende maanden en jaren. De bewoners en ondernemers die vanuit het westen pendelen naar het oosten (en vice versa) maken zich zorgen over de afstemming van de werken op elkaar.

Een belangrijke reden daarvoor is het ontbreken van de sluiting van de R4 via de zogenaamde Sifferverbinding. Daardoor moet het havenverkeer en het doorgaand autoverkeer ofwel omrijden via Zelzate (ca. 30 km), ofwel het traject Eurosilo - Vliegtuiglaan - Meulestedebrug - knooppunt Zeeschipstraat-Evergemsesteenweg volgen doorheen de daar aanwezige woonwijken. Op beide trajecten staan grote werven op het programma."

De Roo vroeg daarom aan Lydia Peeters (Open VLD), Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken naar een oplossing voor de coördinatie voor deze werven (die overigens niet allemaal tot de Vlaamse bevoegdheid behoren). Hij stelt zelf voor om een minder-hindercoördinator aan te stellen. Die kan de spilfiguur worden in de afstemming van werkzaamheden op elkaar, in het overleg tussen de verschillende belanghebbenden (Vlaanderen, stad Gent, nutsinfrastructuurmaatschappijen enz.), in de communicatie naar de omgeving (zowel bewoners als bedrijven) en kan problemen vroegtijdig detecteren.

De minister antwoordt: "Vanuit De Werkvennootschap, die de werken aan de R4 West en Oost zal uitvoeren, wordt initiatief genomen om samen met verschillende partners (Stad Gent, De Vlaamse Waterweg, Agentschap Wegen en Verkeer, Farys, Fluvius) een overkoepelend Minder-Hinderplatform op te richten, naar voorbeeld van Boost (Bereikbaar Oostakker), dat zowel intern afstemmend kan werken om de hinder van de verschillende werven van verschillende overheden op elkaar af te stemmen, als naar de burger en belanghebbenden toe met één stem kan spreken. Hiervoor ligt een Samenwerkingsovereenkomst voor bij de verschillende partners.

 De verschillende partners praten sowieso met elkaar, maar dankzij het structurele overleg zal dit nog beter en meer systematisch verlopen. De verschillende partners kunnen in bepaalde scenario’s hun werven optimaal op elkaar afstemmen, ook tijdens de uitvoering."

De Werkvennootschap zal weldra een plaatsingsprocedure publiceren teneinde een communicatiebureau aan te stellen dat dit platform (voorlopig getiteld ‘Gent-Noord’) in goede banen zal leiden, alsook de communicatie naar de burger zal verzorgen." 

"Het noorden van Gent kreunt sinds enkele maanden onder de files van de defecte Meulestedebrug en de aanslepende werken van de Vliegtuiglaan. Daar kwam recent de start van de werken aan het Turboverkeersplein bij. En na versoepelingen van de coronamaatregelen, zal het verkeer alleen maar toenemen," zegt De Roo. "Ik ben tevreden dat de minister de coördinatie in handen geeft van de Werkvennootschap. Die zal haar handen de komende jaren vol hebben met het zorgen voor een vlotte verkeersafwikkeling in het noorden van Gent. Ik volg dit dossier van nabij op."