Als antwoord op een eerdere schriftelijk vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo liet schepen Watteeuw mij weten dat er gratis vouwborden bestaan waarmee burgers kunnen tonen dat ze in een zone 30 wonen. Deze vouwborden kunnen ze dan zichtbaar aan hun raam hangen.

De CD&V-fractie vindt dit een goed idee om zo de bestuurders te sensibiliseren dat ze in een zone 30 rijden. Momenteel kunnen deze vouwborden echter enkel afgehaald worden in het stadscentrum bij de dienst Mobiliteit.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende schriftelijke vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Hoeveel van deze vouwborden werden er tot nu toe reeds aangevraagd bij de dienst Mobiliteit? Graag een overzicht per wijk en per jaar.
  2. Hoe staan de schepenen tegenover het idee om deze vouwborden ook ter beschikking te stellen in de dienstencentra in de zones waar een zone 30 werd uitgerold? 
  3. Als een permanente terbeschikkingstelling niet haalbaar blijkt, hoe staan de schepenen tegenover het opzetten van een in de tijd beperkte actie, waarbij de borden worden aangeboden in de lokale dienstencentra binnen de zone waar een nieuwe zone 30 wordt ingesteld?
  4. Welke acties plant de schepen om deze vouwborden meer bekend te maken bij de inwoners van een nieuwe of bestaande zone 30?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Het Mobiliteitsbedrijf heeft niet bijgehouden hoeveel borden er sinds 2019 uitgedeeld werden. We zien wel dat – wanneer er een nieuwe zone 30 uitgerold wordt – er een tijdelijke toename is van het aantal vragen.

In 2019 werden de vouwborden niet alleen aangeboden via het Mobiliteitsbedrijf maar ook via de lokale dienstencentra. Zo werd dit o.a. in Drongen en Zwijnaarde gedaan. Echter is gebleken dat er heel weinig borden via de dienstencentra werden uitgereikt.

Het Departement Publiekszaken en Burgerzaken liet weten dat dergelijke actie bij voorkeur gebeurt via de GentinfoPunten, die vallen onder de Dienst Publiekszaken. De GentinfoPunten verlenen immers overkoepelend een service aan over en voor alle stadsdiensten.

De dienst kan dit ondersteunen, en dit minstens tijdelijk, via onderstaande centrale en decentrale GentinfoPunten. Communicatief kan daar dan een ondersteunende oproep voor gelanceerd worden om tijdens een bepaalde periode de borden op te halen.

  • GentinfoPunt AC Zuid
  • GentinfoPunt Sint-Martensstraat
  • Gentinfopunt Wijkkantoor Rabot
  • GentinfoPunt van het mobiel dienstencentrum MOBI
  • GentinfoPunten ingebed in de Welzijnsbureaus
  • Stadswinkel (daar worden ze al verdeeld)

Op de meeste locaties is de stockageruimte zeer beperkt, dus moet er noodgedwongen met een kleine voorraad (max. 5 stuks) worden gewerkt die vlot moet kunnen aangevuld worden vanuit het Mobiliteitsbedrijf.

Bij elke bewonersbrief die wordt uitgedeeld in het kader van een nieuwe zone 30 wordt de mogelijkheid om een bord af te halen meegegeven. Deze brieven worden huis aan huis bedeeld. Tevens kan je online een bord aanvragen."